Sterk posisjon for Fysioterapeuten på papir

Papirutgaven holder seg forbausende godt blant Fysioterapeutens lesere, til tross for en stadig mer digital mediehverdag. Men nettsiden haler innpå når det gjelder nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Det viser Fysioterapeutens siste leserundersøkelse, som ble gjennomført av Ipsos i mars. Spørreskjemaet ble sendt på e-post til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund (ca. 9.700), og 913 besvarte spørsmålene. Den forrige leserundersøkelsen ble gjort i 2014.

Vurderingen av papirutgaven er stabil sammenlignet med tidligere år, mens det ifølge Ipsos er økt positiv vurdering av nettutgaven.

Når det gjelder redaksjonelt innhold har interessen for helsepolitikk økt noe, men det er fortsatt definitivt størst interesse for stoff om forskning og klinisk praksis.

Det har også vært en positiv utvikling i synet på fagartiklene i Fysioterapeuten, som oppleves å ha et høyt faglig nivå og god kvalitet. Samtidig er det innen fagartikler Fysioterapeuten møter størst konkurranse fra andre kilder.

Lojale lesere

Drøyt seks av ti oppgir at de leser hver utgave av bladet, en nedgang på fem prosent fra 2014. I alt 41 prosent svarer at de bare leser Fysioterapeuten på papir, to prosent flere enn i 2014. 72 prosent leser overskrifter og utvalgte artikler, mens 25 prosent leser det meste av stoffet. Åtte av ti (82%) leste den siste fagartikkelen i papirutgaven av bladet, mens 16 prosent leste siste fagartikkel digitalt.

På spørsmål om hvilke kilder leserne bruker for å holde seg oppdatert på nyheter og faglige spørsmål innen fysioterapi, ligger Fysioterapeutens papirutgave på topp, med 93 prosent, mens 74 prosent oppgir fysioterapeuten.no.

Delt papir og nett

Majoriteten er delt mellom internett og papir når det gjelder viktigste informasjonskilde for faglig oppdatering. Ifølge Ipsos har ikke dette endret seg noe særlig siden 2014.

Når det gjelder plattform (nett/papir) og stoffområder, er det relativt jevnt for lesing av fagartikler. Det er derimot flere som foretrekker digitale løsninger for å følge med på aktuelt/nyheter, samt informasjon fra NFF.

Flertallet bruker fysioterapeuten.no for å lese eller søke etter fagartikler (64%) og til å lese nyheter (60%).

For alle respondentene er det 53 prosent som følger fysioterapeuten.no via Facebook, mens det for aldersgruppen under 30 år er 64 prosent.

Ipsos tror at papirutgaven av Fysioterapeuten fortsatt vil være en viktig kanal for fagartikler og reportasjer, mens nettet i stadig større grad vil dekke nyhetsbehovet.

 

Powered by Labrador CMS