Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten – hva gjør vi egentlig?

Fagkronikk i Fysioterapeuten 10/17. 

Astrid Woodhouse, ph.d., fysioterapeut/ manuellterapeut og førsteamanuensis ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, St. Olavs hospital, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Astrid.woodhouse@ntnu.no.   

Hilde Stendal Robinson, ph.d., fysioterapeut/manuellterapeut og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO. 

Kari Anne Indredavik Evensen, ph.d., fysioterapeut og førsteamanuensis Institutt for klinisk og molekylær medisin/ Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune.

Ingebrigt Meisingset, ph.d., fysioterapeut og post doktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Marit Thielemann, fysioterapeut og  avdelingsingeniør, Avdeling for helsefag, UiO.

Wenche Schrøder Bjorbækmo, ph.d., fysioterapeut og forsker, Institutt for helse og samfunn, UiO.

Anne Elisabeth Hansen, fysioterapeut, leder for Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune.

Nina Køpke Vøllestad, professor og instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Ottar Vasseljen, fysioterapeut og professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Denne fagkronikken ble akseptert 17.10.2017. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.  

Fysioterapitjenesten i Norge er i endring og på flere måter i fremmarsj. Ny forskning fører til utvikling og endring av retningslinjer. I senere tid har fysioterapi i primærhelsetjenesten fått prioritet når nye forskningsprosjekt igangsettes i Norge, noe som forventes å påvirke praksis. En fremtidsrettet pasientreform med direkte tilgang til fysioterapi har fått bred støtte og trer i kraft 1. januar 2018. Direkte tilgang vil medføre at flere pasienter møter til fysioterapi uten henvisning fra en annen behandler (nå oftest fastlegen). Fysioterapeuter blir dermed mer tilgjengelige, men direkte tilgang stiller også nye krav til utøvelsen av fysioterapi. 

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS