Illustrasjonsfoto

Hoftebrudd: Nye retningslinjer

Pasienter med hoftebrudd skal mobiliseres så tidlig som mulig etter kirurgi, og minst en gang daglig underveis i sykehusoppholdet. Dette er ett av budskapene i en ny klinisk retningslinje utgitt av det amerikanske fysioterapeutforbund, APTA.

Publisert Sist oppdatert

Retningslinjen anbefaler videre at pasientene tilbys strukturert opptrening. Denne opptreningen skal inneholde progressiv styrketrening med høy intensitet, balansetrening og funksjonell mobilitetstrening.

Tester ved oppstart og underveis

Det anbefales at alle pasienter gjennomgår tester ved oppstart opptrening og minst en gang i opptreningsfasen. Blant tester som anbefales er New Mobility Score (NMS), Cumulated Ambulation Score (CAS), Timed Up and Go (TUG), måling av kneekstensorstyrke og smertemåling med f.eks. Verbal Rating Scale (VRS).

Danske fysioterapeuter i arbeidsgruppen

De danske fysioterapeutene Jan A. Overgaard og Morten Tange Kristensen har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene, og de mener at disse også kan anvendes i dansk og norsk sammenheng, fordi de i stor grad allerede følges i klinisk praksis. Norske fagprosedyrer anbefaler blant annet tidlig mobilisering og testene NMS, TUG, CAS og VRS.

Forfattergruppen bak retningslinjen presenterer også et beslutningstre, som kan gi fysioterapeuter et raskt overblikk over hvilken trening som bør tilbys og hvilke tester som kan anvendes på ulike tidspunkter under opptreningen.

Kilde:

McDonough CM et al. Physical Therapy Management of Older Adults With Hip Fracture. J Orthop Sports Phys Ther. 2021 Feb;51(2):CPG1-CPG81. https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2021.0301

Powered by Labrador CMS