Foto: Paal Audestad
Foto: Paal Audestad

Politikk, visjoner og hjernens plastisitet

- Fysioterapeuter er viktige, og dere vil bli enda viktigere i årene som kommer. Det sa statssekretær Lisbeth Normann under åpningen av Fysioterapikongressen 2015 onsdag. Statssekretæren hadde i det hele tatt en god porsjon entusiasme med seg på talerstolen.

Publisert Sist oppdatert

Kongressen varer til fredag ettermiddag, med et omfattende program. Det består av åtte plenumsforedrag, ca. 20 parallellsesjoner, 20 workshops, over 60 frie foredrag og visning av 45 postere. Det er første gang Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) arrangerer en nasjonal kongress som dette.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke innledet med at NFFs Landsmøte i 2013 vedtok visjonen «Sterk, stolt og synlig». Beslutningen om å lage en stor nasjonal kongress for å markere fysioterapi, er et resultat av dette.

Tenke stort

Åpningen onsdag formiddag bød på dansere fra Lillestrøm videregående skole og musikk med Arve Tellefsen og pianisten Christian Hundsnes Grøvlen. I tillegg, var det plenumsforedrag av visepresident Emma Stokes i WCPT, og professor i nevrologi, Per Brodal.

Stokes er eneste kandidat til ledervervet i verdensorganisasjonen, og blir derfor med stor sannsynlighet valgt på WCPT-kongressen i Singapore i månedsskiftet april-mai. Hennes foredrag hadde tittelen Embrace the challenge – Shape the future of physiotherapy.

Emma Stoke hadde store vyer på fagets vegne, og mente at fysioterapeuter burde våge å drømme stort om profesjonens framtid.

Per Brodal er professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo, og hadde hjernens plastisitet som tema. Han fikk en særskilt takk fra Fred Hatlebrekke for sin årelange innsats innen undervisning og fagutvikling for fysioterapeuter.

- Kommet langt

Statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) var entusiastisk på fysioterapeutenes vegne, men som ventet fulgte det ingen konkrete løfter med. Normann var også opptatt av kunnskapsbasert praksis:

- I dag har dere ca. 130 fysioterapeuter med doktorgrad, og flere er underveis. Praksis må være kunnskapsbasert, og derfor er akademia svært viktig. Fysioterapeutene har kommet langt, og vi heier dere fram!  

Lisbeth Normann møtte istedenfor helseminister Bent Høie, som meldte forfall i siste liten.

Endringer

Flere viktige helsepolitiske saker kommer fra regjeringen og HOD i løpet av året. Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten komme trolig rett etter påske. Det kommer også en melding om folkehelse, en opptrappingsplan for rehabilitering og - til høsten  - en ny nasjonal sykehusplan.

Normann signaliserte at fysioterapeutene må regne med endringer. Hun understreket at dialogen med NFF hadde vært god, og at fysioterapeutene trolig ville bli fornøyde med enkelte av grepene regjeringen tar.

 

Powered by Labrador CMS