- Irritabel tarm kan bli bedre med fysisk aktivitet

I en ny svensk doktorgrad løftes fysisk aktivitet fram som behandlingsalternativ for pasienter med mage- og tarmsykdommen IBS.

Publisert

- Økt fysisk aktivitet kan assosieres med bedring av mage-tarmsymptomer, og på lang sikt også bedring av andre symptomer ved IBS, sier fysioterapeut Elisabet Johannesson, som har tatt doktorgraden på temaet ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg. Tittel: Irritable bowel syndrome and physical activity.

IBS (Irritable bowel syndrome) er en vanlig funksjonell mage-tarmsykdom som kjennetegnes av smerte og ubehag i magen og problemer med avføring. Symptomene kan oppleves svært vanskelige for pasientene og begrenser deres hverdag og livskvalitet, skriver Sahlgrenska i en artikkel om avhandlingen på sine nettsider.

Få alternativer

Tilgangen på effektive behandlingsformer, utenom medikamenter, er begrenset. Det er også avhengig av kostnader og lokal kompetanse.

Fysioterapeut Elisabet Johannesson fulgte en gruppe på 102 IBS-pasienter, 81 kvinner og 21 menn, som fikk individuell veiledning i hvordan de kunne bevege seg mer. Målet var 20-60 minutter middels til hard kondisjonsfremmende aktivitet tre til fem ganger i uken.

Etter tolv uker hadde ca. fire av ti deltakere oppnådd klinisk signifikante forbedringer av sine IBS-symptomer. Gjennom tester, spørreskjemaer og dybdeintervjuer ble også langtidseffekten undersøkt, i gjennomsnitt fem år etter at den første studien startet opp.

Mer stabil tarmfunksjon

Resultatene viste at økt fysisk aktivitet hadde effekt på flere plan:

Mange hadde en mer stabil tarmfunksjon, bedre kontroll og opplevde en økt mulighet til å påvirke sin situasjon. Det gjaldt også personer med diaredominert IBS. Tidligere studier har derimot vist at fysisk aktivitet øker aktiviteten i tarmen. 

Elisabet Johannesson understreker at det er svært viktig å ta hensyn til pasientenes egne erfaringer og opplevelser når man gir råd om fysisk aktivitet ved IBS.

Powered by Labrador CMS