Fysioterapeut Sara Ueland Langerak i Haugesund anslår at mellom 15 til 20 prosent av pasientene hennes har fått funksjonen markant påvirket av at klinikkene var stengt i fem uker. (Foto: privat)

-Pasienter trenger mer oppfølging etter koronastengningen

-De som ble operert rett før koronastengningen, kommer nå inn stivere og trenger lengre tid på rehabilitering, opplever fysioterapeut Sara Ueland Langerak. Hos henne har rundt en femtedel av pasientene opplevd konsekvenser av stengningen.

Publisert Sist oppdatert

Flere fysioterapeuter er blitt spurt om hvordan de synes det har gått med pasientene, nå som en måned er gått siden klinikkene ble gjenåpnet etter fem ukers koronastengning. Vi i Fysioterapeuten har også spurt pasienter og pasientorganisasjoner om deres erfaringer. Det kan du lese i egen nettsak.

Fysioterapeut Sara Ueland Langerak er vikar i en driftshjemmel i Haugesund. Hun sier at størstedelen av pasientene hennes har klart seg godt gjennom koronastengningen, uten fall i funksjon eller at de trenger lengre rehabiliteringsløp. Men bildet er litt annerledes for de som ble operert for for eksempel hofteprotese eller korsbånd rett før klinikkene ble stengt.

- Det merkes at de ikke har fått en så tett oppfølging som de burde hatt i en tidlig fase. Selv om de er blitt fulgt opp med video- eller telefonkonsultasjoner, så er de trolig blitt reddere for å bevege seg. Dermed er de stivere når de nå er kommet til meg etter at klinikken åpnet igjen, og jeg må legge opp til et lengre rehabiliteringsløp, sier hun.

Dårligere balanse

Det samme har hun sett hos pasienter med brudd i arm eller hånd på grunn av fall.

-Disse trenger ikke alltid fysioterapi, men de som kommer nå, er blitt stivere. De har øyensynlig fått dårligere informasjon om hvor viktig det er å bevege armen, sier Langerak.

Fysioterapeuten ser også at pasienter som har slitt med balansen fra før, er blitt dårligere.

-Mange er blitt mer passive under korona, de har sittet hjemme fordi de er i risikogruppe og har dermed gått glipp av de dagligdagse aktivitetene som å gå i butikken.

Langerak anslår at mellom 15 til 20 prosent av pasientene hennes har fått funksjonen markant påvirket av koronakrisen.

Stivere i kroppen

Marianne Tomter er fysioterapeut i Nordre Follo kommune i Viken fylke. Hun sier at hun har opplevd funksjonsfall hos en rekke pasienter, spesielt hos kronikerne.

Marianne Tomter. Foto: privat

-Vi har hatt grupper for Parkinsonspasienter og lungepasienter. Det har ikke vært så lett å sette i gang gruppetrening for disse igjen, så det har vi så langt ikke fått til, sier hun.

Tomter forteller om pasienter som er blitt stivere i kroppen, har tapt utholdenhet, fått mer smerter og som blir påvirket psykisk. Fysioterapeuten har mange kreftpasienter og pasienter med lymfødem.

-En del pasienter har drevet egentrening i treningsrommet mellom behandlingene. Når det er nå er helt slutt på dette, må vi sette opp flere konsultasjoner med dem så de får trent nok. Vi bruker dermed mer tid per pasient, og det har ført til at vi får lengre ventelister, forteller hun.

Pasienter med lymfødem har fått en betydelig forverring, større enn Tomter hadde trodd, selv om de har forsøkt å drive egenbehandling.

-Nå må vi gjøre en større innsats for å få ødemet ned igjen enn vi hadde trengt om dette hadde vært tatt på et tidligere stadium, sier hun.

Kan bli mer ventetid

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund blir spurt om hva hun tenker at fysioterapeuter bør gjøre framover for å håndtere pasienter som har fått funksjonsfall eller får lengre rehabiliteringsløp.

-Fysioterapeutene skal fortsette det gode arbeidet de gjorde før korona-pandemien slo til, slik at flest mulig pasienter får hjelp med rehabilitering. Dessverre er det slik at mange av pasientene som normalt går til fysioterapi, tilhører risikogruppene med tanke på covid-19 og at de derfor vegrer seg for å gå til behandling, sier hun.

-Frykter du lengre ventelister hos avtalefysioterapeuter på sikt?

-Smitteverntiltakene gjør at det er noe redusert kapasitet hos den enkelte fysioterapeut, så det kan medføre at det blir lengre ventelister hos avtalefysioterapeutene. Generelt sett mener jeg det vil være en god investering for samfunnet om det var flere avtalefysioterapeuter i kommunene. Det gjelder uavhengig av korona-pandemien, sier Lund.

Klarer ikke trene nok selv

I Asker jobber fysioterapeut Camilla Sahlin Pettersen mye med grupper. Hennes erfaring er at mange pasienter ikke har klart å opprettholde det aktivitetsnivået de burde hatt under koronakrisen.

-Jeg ser de har fall i styrke, utholdenhet og balanse. Flere sier de er blitt stivere og har fått mer smerter. Jeg må legge lista et annet sted, det blir litt som å starte på nytt.

Pettersen driver gruppetreningen utendørs. Likevel er det flere pasienter som er redde for å ta opp igjen tråden fordi de er i risikogruppe. Dette bekymrer fysioterapeuten, som frykter at det er de som hadde trengt treningen mest, som nå sitter hjemme.

Behov for mer opptrening

Danske Fysioterapeuter utførte en undersøkelse blant en rekke medlemmer i månedsskiftet april/mai. Der sa over halvparten av de kommunalt ansatte fysioterapeutene at pasientenes behov for opptrening er økt. Det gjelder særlig utsatte grupper, som har fått problematiske funksjonstap, ifølge fysio.dk.

Powered by Labrador CMS