Helseforvaltningen omorganiseres

Helse- og omsorgsdepartementet vil omorganisere helseforvaltningen. Det betyr blant annet at Kunnskapssenteret for helsetjenesten innlemmes i Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget er en del av Revidert nasjonalbudsjett for 2015, og innebærer at antallet etater reduseres fra 15 til 11. Målet for regjeringen er å forenkle og effektivisere den sentrale helseforvaltningen.

- Vi vil ha færre etater og unngå dobbeltarbeid. Vi samler nå fagmiljøer som arbeider innenfor samme eller lignende områder, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rendyrke

Den nye organiseringen vil rendyrke Helsedirektoratets rolle som fag- og myndighetsorgan og Folkehelseinstituttet sin rolle som kunnskapsleverandør.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innlemmes i Helsedirektoratet, og Statens strålevern etableres som etat i Helsedirektoratet. Forvaltningsoppgaver som i dag ligger i Kunnskapssenteret legges til Helsedirektoratet.

Følgende etater innlemmes i Folkehelseinstituttet: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Regjeringen slår også sammen sekretariatene for klagenemnder til et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, med egne nemnder for ulike saksområder. Sekretariatet for klageorganet legges til Bergen.

Direktorat for e-helse

I tillegg til disse endringene, etableres et nytt direktorat for e-helse i helsesektoren. 

- Helsesektoren har en utfordring knyttet til effektiv bruk av IKT. Jeg mener det er et stort behov for en sterkere nasjonal styring og en bedre organisering av IKT-feltet, sier Bent Høie.

Ifølge pressemeldingen fra departementet, skal etableringen ta utgangspunkt i utgangspunkt dagens e-helsedivisjon i Helsedirektoratet og forblir lokalisert i Oslo. Direktoratet for e-helse skal ha ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter. Det skal også ha ansvar for forvaltning og utvikling av lover og forskrifter og IKT-standarder i helsesektoren.  

Den nye organiseringen trer i kraft 1. januar 2016.

Powered by Labrador CMS