Turnusfysioterapeut Dan Kristian Karlsen syntes det var kjedelig å miste flere uker med klinisk erfaring. (Foto: privat)

Fysioterapeuter i turnus får ha ekstra koronafravær

Turnusfysioterapeut Dan Kristian Karlsen har brukt flere uker på å kjøre ut hjelpemidler og vaske treningssaler. Nå gjør Helsedirektoratet visse koronaunntak, så kandidater kan få godkjent turnustjenesten.

Helsedirektoratet dobler antall uker mulig fravær fra fire uker til åtte uker under turnustjenesten, fordi mange fysioterapeuter er blitt omdisponert eller permittert på grunn av korona. 

Både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten var det i flere uker helt eller delvis stengt ned for vanlig fysioterapi, og det ekstra fraværet gjelder bare dersom det kan knyttes til dette.

-Det er bra Helsedirektoratet har gitt dispensasjon. Jeg har ikke vært så bekymret, jeg tenkte det kom til å ordne seg. Det kjedelige er jo de ukene jeg mistet med klinisk erfaring, de skulle jeg gjerne hatt med meg når jeg går inn i vanlig jobb. I koronaukene kjørte jeg rundt med hjelpemidler og vasket mye, for eksempel treningssaler, sier Dan Kristian Karlsen, som har turnustjenesten i Sogndal kommune i Vestland fylke.

Lite elektiv behandling

Også Ragnhild Vollen, som er i turnus på St Olavs Hospital, har fått mindre klinisk erfaring enn hun skulle.

Ragnhild Vollen. Foto: privat

- Mye elektiv virksomhet ble utsatt. Derfor hadde jeg lite å gjøre i flere uker. Men jeg er heldig som fikk være på jobb. Nå bygger det seg opp igjen mot normalt. Jeg tenker at jeg har fått en annen erfaring med meg, med hvordan helsevesenet håndtere en krise, sier hun. Heller ikke hun var bekymret for at turnustjenesten ikke skulle bli godkjent.

Uklart om karantene teller

Litt annerledes har det vært for Tonje Myklebust Wasstrand, som har turnus i Ålesund kommune.

-Jeg har også hatt flere uker med få pasienter. Utfordringen for min del, var at jeg fikk fravær på grunn av en forkjølelse. Normalt ville jeg kunnet gått på jobb, men nå var ikke det mulig på grunn av koronareglene. Etter det jeg ser, gjelder Helsedirektoratets utvidede fravær bare om man har vært omdisponert eller permittert, og ikke for fravær på grunn av koronakarantene eller fravær fordi man har måttet være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager. Her ønsker jeg en avklaring, sier hun.

Ferdighetsmålene for turnustjenesten skal fortsatt holdes, understreker Helsedirektoratet. Derfor blir det nå opptil veilederne på hvert arbeidssted å vurdere om turnuskandidatene trenger ekstra veiledning og opplæring i resten av turnusperioden. Karlsen forteller at i Sogndal har veiledningen i normale tider vært gitt ukentlig de første tre månedene, og så vært trappet ned de tre siste månedene.

-Nå har vi fått beskjed om at de forlenger veiledningen. Det er tre måneder igjen, så jeg tenker at jeg kommer til å ta igjen for tapt tid. Nå kommer pasientene mer og mer inn som normalt igjen, sier han.

Dialog om veiledning

Kristin Bakkeli er leder i Nyutdannede fysioterapeuter (NUF). Alle studenter, turnuskandidater og nyutdannede NFF-medlemmer er automatisk medlem der, sistnevnte i fem år etter oppnådd autorisasjon. NUF har også representant i hvert av regionstyrene. Bakkeli sier at det er bra Helsedirektoratet har sett behovet for å utvide fraværsgrensa.

Kristin Bakkeli. Foto: privat

-Nå må veileder og kandidat gå i god dialog om hvor mye man eventuelt har mistet på koronastengingen, og se hvordan dette kan løses de siste månedene. Skulle det være noen som må ta resttjeneste utover turnusperioden, håper vi de i alle fall får fortsette der de er. Jeg ser Helsedirektoratet legger opp til en minstetid på to måneder om turnusfysioterapeuten skifter sted, sier NUF-lederen.

Bakkeli oppfordrer alle turnuskandidater som har utfordringer i forbindelse med turnustjenesten, om å kontakte NUF.

Powered by Labrador CMS