Ny rapport om seneffekter etter kreftbehandling

Kreftsykdom og kreftbehandling gir risiko for seneffekter. Dette kan oppstå lenge etter avsluttet behandling.

Publisert

Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet med faglige råd og anbefalinger knyttet til seneffekter hos pasienter som har gjennomgått kreftbehandling.

- De som får en kreftdiagnose i dag har ofte bedre prognoser enn tidligere. Samtidig er det viktig at helsepersonell er oppmerksomme på at seneffekter også kan oppstå lenge etter avsluttet behandling, sier divisjonsdirektør Johan G. Torgersen i Helsedirektoratet.

Nasjonal kreftstrategi

I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen – mot kreft er et av delmålene at de nasjonale handlingsprogrammene for kreft skal videreutvikles til å omfatte seneffekter etter kreftbehandling. Rapporten som nå er publisert er en oppfølging av dette.

Her blir det påpekt at seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk eller sosial art, og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på den enkelte pasienten.

Målgruppen for rapporten er helsepersonell som kommer i kontakt med kreftpasienter og pasienter etter kreftbehandling. Rapporten kan også være av interesse for pasienter og pårørende, skriver  Helsedirektoratet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS