Psykomotorikerne bør få henvisningsrett til psykologtjeneste, DPS, psykiater og billeddiagnostikk, mener leder for faggruppen for psykomotorisk fysioterapi Merete Tønder (i midten). Her med styremedlemmene Grete Dafne Røe (fra venstre), Hilde Røger Løtveit, Elisabeth Rygge og Anita Iversen på årsmøtet i Ålesund nylig.

Psykomotorikerne vil sykemelde og henvise

Psykomotorikerne ønsker sykemeldings- og henvisningsrett, og har nå fått tilslutning i NFFs forbundsstyre for å jobbe videre for å få utvidet ansvar.

Publisert Sist oppdatert

- Mange av pasientene våre har prøvd mye før de kommer til oss, og føler de ikke er blitt forstått. Dette er i de fleste tilfeller sammensatte og kroniske tilstander som det øvrige helsevesenet ikke kan behandle effektivt uten den kompetansen som psykomotoriske fysioterapeuter har. For pasienten blir det mer omstendelig om de må tilbake til fastlegen hver gang de trenger en henvisning eller må sykemeldes, sier leder for faggruppen for psykomotorisk fysioterapi Merete Tønder.

Faggruppen har siden 2010 jobbet med psykomotorikernes ansvarsoppgaver i helsetjenesten og oppgaveglidning, og ønsker utvidede funksjoner. I forrige uke var temaet oppe på årsmøtet i faggruppa, hvor forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund fortalte at forbundsstyret enstemmig støtter at faggruppa vurderer muligheten for å ha utvidede funksjoner i helsetjenesten.

Begrenset sykmeldingsrett

Tønder sier at psykomotorikerne nå vil jobbe videre med utredninger og informasjon for å overbevise Helse- og omsorgsdepartementet og politikerne. De ønsker en begrenset sykmeldingsrett hvor de kan sykemelde pasienten på behandlingsdag, og muligheten for å skrive ut korte sykemeldinger på inntil tre måneder.

- Det vil også være hensiktsmessig med henvisningsrett til psykologtjeneste, DPS, psykiater og billeddiagnostikk, mener Tønder.

Redusere ventelistene

Faggruppelederen håper de kan redusere ventelistene med bedre flyt.

- Vi ser også at vi i dag sitter med mange telefoner å ta, og rapportskriving til NAV og samarbeidspartnere, samtidig som dette blir usynlig arbeid. Vi gjør egentlig jobben for fastlegen, samtidig som det blir en kronglete vei. Ting kan stoppe opp. Noen pasienter trenger også akutt suicidvurdering, og i dag har vi ikke makt til å fullføre denne selv, sier hun.

Kan avlaste fastlegene

Tønder mener psykomotorikerne kan avlaste fastlegene. I tillegg er hun opptatt av økonomiske kutt i helsevesenet, som gjør at noen sykehus vil prioritere andre yrkesgrupper inn i stillinger fordi de kan avlaste leger mer.

På årsmøteseminaret til psykomotorikerne i Ålesund nylig var det litt delte meninger om sykemeldings- og henvisningsrett blant de som Fysioterapeuten snakket med. Les mer om dette i Fysioterapeuten nummer 4/2019, som utkommer 9. mai.

Powered by Labrador CMS