Fysioterapeut Kathrine Engen har gjort en studie på hjerneslagpasienter, som viser at halvparten ble helt selvhjulpne etter tverrfaglig døgnrehabilitering. (Foto: privat)
Fysioterapeut Kathrine Engen har gjort en studie på hjerneslagpasienter, som viser at halvparten ble helt selvhjulpne etter tverrfaglig døgnrehabilitering. (Foto: privat)

Får bedre funksjon av tverrfaglig døgnrehabilitering

– Nesten halvparten av slagpasientene våre trengte hjelp av to for å trene gange da de kom til oss. Etter oppholdet gjaldt det bare en av seks, sier fysioterapeut om sin nye studie.

Fysioterapeut Kathrine Engen sier at det har vært lite forskning på tverrfaglig døgnrehabilitering etter hjerneslag i norske sykehus. 

– Vi ser at pasientene blir trillet inn til oss i rullestol fra slagenheten og går på beina ut igjen. Vi vet det er bedring, men har til nå ikke visst hvor stor endring det har vært og på hvilke områder. Det er viktig å stoppe opp i hverdagen og sjekke ut om den behandlingen vi gir, virkelig har noe for seg, sier hun. 

Halvparten ble selvstendige

På våre fagsider kan du lese om studien hun har utført på Sykehuset Levanger, om tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag. Studien viste at pasientene ble mer selvstendige. Halvparten ble helt selvhjulpne og 60 prosent reiste direkte hjem til egen bolig etterpå.  

– Ikke alle pasientene blir totalt selvstendige, men de blir løftet opp i funksjon slik at de trenger mindre hjelp, forteller fysioterapeuten.

Dårligere på det kognitive

Engen og kollegene brukte kartleggingsverktøyet Functional Independence Measure (FIM).

– Vi så av resultatene at endring i skåren på det kognitive var lavere enn på det motoriske. Kanskje er det lettere å få til mengdetrening på fysisk funksjon enn kognitiv funksjon i et rehabiliteringsopphold, sier hun. 

Pasientene fikk tverrfaglig døgnrehabilitering i median 23 dager. Spørsmålet om det er fysioterapien eller andre elementer som ga bedring hos pasientene, er ubesvart.

– Denne studien har bare sett på om det ble bedring i de 18 funksjonsområdene i FIM. Det må settes opp en randomisert, kontrollert studie, med intervensjons- og kontrollgruppe, om man vil se hva det er som virker, sier Engen. Les den vitenskapelige artikkelen på side 24 i dette nummeret av Fysioterapeuten.

I nummer fem har vi flere artikler om hjerneslag. Les om Johanne Marie som får veiledet trening hos avtalefysioterapeut Morten Hagenes, om at repetisjoner er viktig, at mange har fatigue og om at pasienter ikke får likt tilbud.

Powered by Labrador CMS