Trening viktigere enn vektnedgang

Forskerne bak en ny studie fra NTNU konkluderer med at det er viktigere å trene enn å gå ned i vekt for pasienter med koronar hjertesykdom, som angina pectoris og hjerteinfarkt.

Publisert Sist oppdatert

Observasjonsstudien er gjennomført med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og ble publisert i Journal of the American College of Cardiology (JACC) 13. mars, skriver nettstedet Gemini.no.

Bak studien står forsker Trine Moholdt, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, sammen med kardiolog Carl J. Lavie og John Ochsner ved Heart and Vascular Institute i New Orleans, og Javaid Nauman ved NTNU. Tittel: Sustained Physical Activity, Not Weight Loss, Associated With Improved Survival in Coronary Heart Disease.

Men studien får kritikk for å trekke for bastante konklusjoner.

Fulgt i mange år

Studien omfattet 3.307 personer med koronar hjertesykdom fra HUNT, hvorav 1.038 var kvinner. De ble undersøkt i 1985, 1996 og 2007, og fulgt opp til slutten av 2014. Dataene fra HUNT ble sammenholdt med data fra dødsårsaksregisteret.

I alt 1.493 av deltakerne døde i løpet av perioden på 30 år, og 55 prosent av dødsfallene skyldtes hjerte- og karsykdom.

– Dette er en viktig undersøkelse fordi vi har vært i stand til å se på endring over tid, og det er det ikke mange som har gjort, så jeg er evig takknemlig for HUNT og for HUNT-deltakerne, sier Moholdt til gemini.no.

Risiko for tidlig død

Deltakerne i studien ble delt inn i tre kategorier: inaktiv, litt fysisk aktiv, men under anbefalt aktivitetsnivå og fysisk aktiv tilsvarende eller over anbefalt aktivitetsnivå.

Anbefalt aktivitetsnivå er minst 150 minutter per uke med moderat fysisk aktivitet eller 60 minutter per uke med hard fysisk aktivitet.

Risikoen for tidligere død var høyere for gruppen helt inaktiv enn for begge de andre gruppene. Å være litt aktiv, selv om det er under anbefalt nivå, gir bedre prognoser enn om man ikke mosjonerer i det hele tatt, ifølge denne studien.

Vektøkning ble ikke forbundet med økt dødelighet i denne studien. Og vekttap ble bare forbundet med økt risiko for dødsfall blant de som var normalvektige i utgangspunktet. Det var ingen redusert risiko for dødsfall som følge av vekttap.

Retningslinjer

På spørsmål om hvordan disse funnene kan oversettes til praktiske retningslinjer, sier Moholt at hun ville lagt enda mer vekt på trening:

– De kliniske retningslinjene for hjertepasienter nå er å ha normalvekt og være fysisk aktiv. Jeg ville ha stresset treningsbiten mer. Når det gjelder fysisk aktivitet, må man gjøre det som gjør at man kommer i bedre form. Det vil si trening med høy intensitet. Gjør noe som får deg til å puste og pese, som gjør at det er vanskelig å snakke, men ikke så vanskelig at du ikke greier å holde på i fire-fem minutter, sier Moholdt

Når det gjelder fysisk aktivitet, er ikke funnene i denne studien veldig overraskende, ifølge Moholdt:
- Men at det ikke var økt risiko ved å gå opp i vekt for de som allerede er overvektige, det synes jeg er litt overraskende.

"Fedmeparadokset"

Konklusjonene i studien får kritikk av professor Bård Eirik Kulseng ved NTNU. Han mener at det såkalte «fedmeparadokset», at overvekt kan beskytte mot sykdom, er en myte som er tilbakevist av mange, skriver gemini.no.

Kulseng er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, og leder for Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital.

– Artikkelen bekrefter at fysisk aktivitet kan beskytte mot hjertekarsykdom. Studien peker også på at trening gjør at det er mindre farlig å ha fedme. Studier har tidligere vist at fysisk aktivitet også har gitt psykososiale gevinster. Kroppens styring av vekt, matinntak, aktivitet, forbrenning og psyke er meget kompliserte prosesser. Det er å dra det for langt å tro at bare du trener, blir alt bra, sier Kulseng.

Powered by Labrador CMS