Hjertesvikt: Trening forhindrer nye sykehusbesøk

En oppdatert Cochraneoversikt bekrefter at treningsbasert hjertehabilitering gir mange viktige helseeffekter for pasienter med hjertesvikt.

Publisert

Regelmessig trening reduserer faren for nye sykehusinnleggelser for pasienter med hjertesvikt. Risikoen for å bli lagt inn på sykehus med forverring av hjertesvikten det neste året ble redusert med 41% som følge av treningsbasert rehabilitering. Treningen reduserte også risikoen for sykehusinnleggelser uansett årsak med 30%. De fleste studiene som så på helserelatert livskvalitet, viste en fordelaktig effekt av treningsbasert rehabilitering, og ingen viste en negativ effekt. Forskerne understreker likevel at kvaliteten på dokumentasjonen er lav. 

Uansett treningsmetode

Treningsbasert hjerterehabilitering ser også ut til å redusere risikoen for at pasientene skal dø tidlig, men bare i studier som ser på dødsfall minst ett år etter treningsperioden. Alle treningseffektene er uavhengig av hva slags type trening man gjennomfører, og hvor alvorlig hjertesvikt man har.

Sterkere datagrunnlag

Resultatene kommer fra en helt fersk oppdatering av Cochrane-metaanalysen fra 2014 som så på helseeffekten av treningsbasert rehabilitering ved hjertesvikt. Resultatene fra oppdateringen forsterker inntrykket fra de tidligere analysene om at treningsbasert rehabilitering har svært mange gode helseeffekter for disse hjertesviktpasienter. Den oppdaterte oppsummeringen tar for seg til sammen 44 randomiserte, kontrollerte studier med totalt 5783 pasienter, og inkluderer dermed elleve nye studier og over 1000 flere pasienter enn forrige versjon. 

De nye studiene som har blitt lagt til analysen inkluderer flere kvinner, flere eldre og pasienter med bevart pumpefunksjon sammenlignet med oppsummeringen fra 2014, og resultatene kan dermed i større grad generaliseres.

Les hele oversiktsartikkelen her.

Powered by Labrador CMS