Fysioterapeut Elisabeth Fossum synes det er viktig å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?» i hverdagsmestringen. Her med bruker Jenny Nyvik i Inderøy kommune i Trøndelag. (Foto: Heidi Dale)

Spør pasientene «Hva er viktig for deg?»

På Inderøy i Trøndelag har fysioterapeutene flyttet fokuset over fra hva som er i veien, til hva er viktig for pasienten i hverdagsmestringen.

Torsdag 6. juni markeres «Hva er viktig for deg?-dagen» i helsetjenesten over hele landet.

Hva er viktig for deg?-dagen

  • Markeres torsdag 6. juni
  • Oppmerksomheten flyttes fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?».
  • Målet er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir og de som mottar helse- og omsorgstjenester.
  • Å være med på å sette mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.
  • I fjor markerte nesten 200 kommuner og 40 sykehus dagen.

(Kilde: KS)

- Nylig var jeg med på kartleggingssamtalen med en eldre kvinne. Da vi stilte spørsmålet om hva som var viktig for henne, fortalte hun at hun hadde vært veldig aktiv i den lokale velforeningen før hun brakk lårhalsen. Istedenfor at det ble til at jeg som fysioterapeut sa hvor mye trening og øvelser hun burde gjøre, la vi opp til at hun skulle trene ute på veien til velhuset for å ta opp igjen oppgavene sine der. Det ble mer motiverende å trene i et naturlig miljø, forteller fysioterapeut Elisabeth Fossum i Inderøy kommune.

Inderøy kaller hverdagsrehabilitering for hverdagsmestring, og Fossum er prosjektleder i kommunen med nærmere 7.000 innbyggere. Hun er med på alle kartleggingssamtaler med brukere og pasienter i hjemmetjenesten, og med de som skal ha korttidsopphold på sykehjem. Kampanjen «Hva er viktig for deg?» søker å få helsepersonell til å ha gode samtaler med brukere og pasienter.

- Istedenfor å snakke om diagnoser og sykdom, jakter vi på pasientens ressurser. Etter at vi la om til å fokusere på hva som er viktig for pasienten, blir samtalen mer styrt mot å oppnå mål som pasienten har, forteller hun.

Unngår hjelpefellen

Fossum sier at fysioterapeuten jo vet hva som må til når en bruker er nyoperert eller skal trene basert på en diagnose. Men nå pakkes budskapet annerledes inn.

-Det er lett å havne i hjelpefellen. Etter at vi satte fokus på hverdagsmestring og hva som er viktig for pasienten, opplever jeg at vi setter klarere mål. Det går raskere å få pasienten til å mobilisere egne ressurser og hente fram motivasjonen, sier hun.

Tar tid

Det var en mental omstilling både for helsepersonell og brukere å ta utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?», ifølge inderøyningen.

-For noen pasienter blir spørsmålet litt bredt og uvant, og de vet ikke helt hva de skal svare. Da spør vi mer konkret om hva som er viktigst for at de skal klare ulike deler av hverdagslivet, som å takle trapper, måltider, stell og så videre.

Fossum var spent på om de ville møte motstand hos helsepersonellet i starten på å jobbe på denne måten.

- Men tankesettet hverdagsmestring har blitt godt mottatt. Selv om det tar noe mer tid i starten, så ser vi at gevinsten er stor når brukerne opplever mestring og opprettholder eller bedrer funksjonsnivået sitt. Det å få til gode samtaler om hva som er viktig for pasientene, krever trening. Vi ser at Motiverende intervju (MI) er et nyttig verktøy i denne sammenhengen. Flere ansatte har derfor tatt kurs i MI. Helsepersonellet synes det er en interessant og givende måte og jobbe på, med pasienten i sentrum, forteller prosjektlederen.

Føler seg ivaretatt

Fysioterapeuten sier at de gjennom tjenesten hverdagsmestring har intensiv oppfølging av brukere i en begrenset periode. Da får brukerne besøk tre til fem ganger i uka.

- Pasientenes tilbakemeldinger på å bli spurt om hva som er viktig for dem, er at de føler seg sett og hørt. De blir eksperter i eget liv og føler seg ivaretatt, sier hun.

I fjor markerte fysioterapeuten og teamet hennes «Hva er viktig for deg-dagen» med en stand ved matbutikken og legesenteret. Der stilte de forbipasserende spørsmålet, og skapte blest om måten de jobber med hverdagsmestring. I år skal skolene og barnehagene i kommunen lage postere til en utstilling om hva som er viktig for dem, basert på at oppvekstsektoren har livsmestring som et viktig område i den nye kvalitetsplanen.

Powered by Labrador CMS