Kenneth Martinsen følger med når Svein Pedersen trener styrke.

#hverdagssterk

NFF setter styrketrening for voksne og eldre på kartet

Med Kenneth Martinsen i spissen, setter NFF styrketrening på kartet. Nå inviterer Martinsen alle fysioterapeuter til å bidra.

Publisert

Dette er anbefalingene fra Helsedirektoratet

- Tren styrke to eller flere dager i uken

- Tren primært de store muskelgruppene skal vi ramse opp noen?

- Styrketrening kan gjøres hjemme, på et treningssenter, ute i naturen eller i parker eller i helse- og omsorgstjenesten

Martinsen – som er leder for faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF - har allerede mobilisert en rekke fysioterapeuter i hele landet til å være med på dugnaden. Nå inviterer han også deg.

Det er Helsedirektoratet som i utgangspunktet har tatt initiativet til en bred dugnad for å få oppmerksomhet om betydningen av styrketrening.

En stor dugnadsinnsats Med seg på laget har de Virke Trening, Norsk Fysioterapeutforbund, Bedriftsidretten, Norges idrettshøgskole, Antidoping Norge og flere forbund og organisasjoner.

Bakgrunnen er at direktoratet i 2014 lanserte oppdaterte anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne og eldre, hvor styrketrening to dager i uken er en av anbefalingene.

Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at få trener styrke regelmessig. I 2019 svarte 46 % av de voksne at de hadde trent styrke minst en gang det siste året.

Styrketrening har effekt

- Anbefalingene tar hensyn til forskning som viser særdeles gode resultater for voksne og eldre som trener styrke. Viktigheten av denne type trening er underkommunisert. De fleste har fått med seg at de bør bevege seg, gå tur og mosjonere minst 30 minutter daglig, men langt færre vet at de bør trene styrke to ganger i uken, sier Martinsen.

Han tror enkelte voksne og eldre unnlater å trene styrke, blant annet fordi de er usikre og utrygge på hva de skal gjøre og om de gjør det rett.

Martinsen presiserer at styrketreningen på ingen måte må gjøres på et treningssenter. Det er vel så nyttig å trene hjemme, ute, på jobben eller hos fysioterapeuten.

- Min oppgave som fysioterapeut er blant annet å motivere til at voksne og eldre trener styrke på egenhånd. Jeg ønsker å senke terskelen slik at styrketrening blir ufarliggjort. Det er svært sjelden noen gjør så store feil at de skader seg, sier Martinsen.

#hverdagssterk

Styrkeuka profileres under #hverdaggsterk. NFF har planlagt flere tiltak for å synliggjøre viktigheten av styrketrening.

Blant annet vil flere klinikker legge ut bilder under #hverdagssterk. Fysioterapeuten vil skrive flere artikler om styrketrening og høyst sannsynlig vil det dukke opp en overraskelse eller to som også setter styrketrening på kartet.

- Koronapandemien preger oss fortsatt og styrer mye av det som skjer i det offentlige rom. Vi håper derfor at denne satsingen klarer å nå igjennom. I tillegg er styrketrening en aktivitet du kan gjøre koronafri. Kanskje er nå det perfekte tidspunktet å starte, sier Martinsen.

Powered by Labrador CMS