Episode 6 - Kloke valg

Hvordan kan man som helsepersonell vurdere om valgene man tar, faktisk er til det beste for pasientene?

Med utgangspunkt i «Gjør kloke valg»-kampanjen kaster vi et blikk på situasjoner som fysioterapeuter kan komme bort i, der våre valg av undersøkelse og behandling kan fremme eller begrense unødvendige tiltak og medisinsk overaktivitet. Vi diskuterer utfordringer ved bildediagnostikk og fysioterapeuters bruk av injeksjonsbehandling.

Fremover vil vi fortsette å kritisk vurdere forskjellige tiltak og intervensjoner fysioterapeuter benytter i sin kliniske praksis. Dette vil vi gjøre for å skape en samtale innad i profesjonen om hvilke av valgene man i dag tar som er «kloke», og hvilke som kanskje ikke er det - slik at fysioterapeuter - og annet helsepersonell - forhåpentligvis kan gjøre «klokere valg» i fremtiden.

Referanser

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

Powered by Labrador CMS