God effekt av styrketrening før kneoperasjon

Progressiv styrketrening før total kneproteseoperasjon har positiv effekt på muskelstyrke og funksjon etter operasjonen. Det viser en doktorgradsavhandling fra Aarhus Universitet.

Publisert

Fysioterapeut Birgit Skoffer disputerer onsdag 28. januar, skriver fysio.dk. Avhandlingens tittel er "Progressive resistance training before and after total knee arthroplasty. Associations between muscle strength and functional performance and efficacy of preoperative progressive resistance training".

Pasienter med kneartrose som skal ha en total kneproteseoperasjon, har markant nedsatt muskelstyrke i benet, sammenligner med friske personer på samme alder. Den reduserte muskelstyrken har sammenheng med dårligere funksjonsnivå og økende smerter.

Styrketapet etter operasjonen ligger på 60-80 prosent. Også flere år etter operasjonen er funksjonsnivået nedsatt sammenlignet med friske på samme alder. Tidligere treningsprogrammer, gjennomført før og etter inngrepet, har ikke vist effekt etter operasjonen, ifølge Birgit Skoffer.

I dette prosjektet ble det påvist at pasienter som drev progressiv styrketrening fire uker før operasjonen, og som fortsatte treningen postoperativt, fikk økt funksjonsnivå og muskelstyrke både før og etter operasjonen, sammenlignet med pasienter som bare hadde trent postoperativt.

Design: En enkeltblindet, randomisert studie som inkluderte 59 pasienter med kneartrose. Informantene hadde gjennomgått en total kneproteseoperasjon i perioden november 2011 til oktober 2014.  

Powered by Labrador CMS