Risikofaktorer for KOLS

Røyking er den viktigste årsaken til KOLS. Men flere faktorer spiller inn.

Publisert Sist oppdatert

Røyking er hele tiden blitt koblet opp mot kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) som den mest åpenbare årsaken. Men da SINTEF-forskere sammenlignet fordelingen av KOLS-pasienter i Norge med hvordan kartene for norske røykere så ut, fant de ikke noe entydig sammenfall.

Selv om det var få røykende menn på Østlandet i 1996-2000, var forekomsten av KOLS høy. Derfor begynte forskerne å lete etter andre årsaksforklaringer, blant annet inntekt, sivilstand og yrkesstatus. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Social Science and Medicine, skriver Gemini.

Forskerne konkluderer med at røyking fortsatt er den viktigste risikofaktoren for kols, men at mange andre forhold også ser ut til å spille inn.

Lav utdanning
– Vi så at jo lavere utdanningen var i befolkningen, desto høyere var risikoen for KOLS. Utdannelse og inntekt henger igjen sammen med hvordan du lever livet, hva du spiser, om du trener osv. I yrker med lav utdannelse eksponeres man kanskje også for mer røyking, og kosthold bestemmes også til en viss grad av sosioøkonomisk nivå, sier Thomas Halvorsen og Pål Martinussen ved SINTEF til www.gemini.no.

Frisk luft
Forskerne fant at i kommuner med landbruk og fiskeri, er det færre som har KOLS. Vestlandet og ytre fjordstrøk har for eksempel mye mindre utbredelse. Dette kobles til frisk luft, og at folk i primærnæringene oppholder seg mye ute. I disse områdene er det også høyere levealder blant folk.

Powered by Labrador CMS