Flere fysioterapeutårsverk i kommunene

Nye Kostra-tall viser en liten økning for fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Det var et gjennomsnitt på 9,5 fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere i 2018, mens det i 2011 var et gjennomsnitt på 8,6 årsverk.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at denne utviklingen er et tegn på at det nytter å drive politisk påvirkningsarbeid.

– Dette er gledelig, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i en kommentar på fysio.no.

Fast ansatt vs. driftsavtale

I 2018 var det 5039,2 fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten. Dette er 73,4 flere årsverk enn i 2017, og 350 flere enn i 2015. Av det totale antallet årsverk var 2153,4 fastlønnede, mens det var 2726 avtaleårsverk.

NFF skriver på sine nettsider at man kan se en svak nedgang på 3,8 avtaleårsverk, men at det har vært en ønsket økning i fulle driftstilskudd og nedgang i deltidshjemler.

Skole og helsestasjoner

Det har også vært en økning i antall fysioterapeutstillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men økningen har vært desidert sterkest når det gjelder helsesykepleiere.

Kostra-tallene viser i tillegg en økning i fysioterapeutårsverk til blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering og habilitering, mens det har blitt færre fysioterapeutårsverk i institusjoner.

Les mer i Statistikkbanken og på fysio.no.

Powered by Labrador CMS