Fysioterapeutene på UNN er klare for å ta opp mer normal drift igjen, forteller foretakstillitsvalgt for NFF Andreas Dybesland Rosenberger. (Foto: privat)

Fysioterapeutene tar opp tråden igjen på UNN

Etter mange utsatte fysioterapibehandlinger på UNN, tar de nå opp tråden igjen mot normal drift. Samtidig er det trolig stille før stormen på innrykk av koronapasienter, tror NFFs foretakstillitsvalgt.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeutene på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har måttet droppe 326 rene fysioterapibehandlinger og konsultasjoner de siste ukene. Til sammen er nesten 13 000 innleggelser, operasjoner og konsultasjoner på UNN utsatt. I mange av disse tilfellene ville fysioterapeutene ha blitt koblet på.

Før helgen ba helseminister Bent Høie helseforetakene om å prøve å ta opp igjen normal drift.

– Nå har sykehusene laget gode planer for en nødssituasjon med tilstrekkelig intensivkapasitet. Sykehusene skal opprettholde beredskapen, men jeg vil nå gi sykehusene i oppdrag å gå over til mer normal drift der det er mulig, sa Høie til NRK.

Regner med mer korona

Foretakstillitsvalgt for NFF Andreas Dybesland Rosenberger sier at UNN har vært mindre påvirket av koronasituasjonen så langt enn kollegene i Helse Sør-Øst. Selv om det har vært noen flere respiratorpasienter, har de som har vært tilknyttet intensiven, klart å ta dette unna uten ekstra bistand.

-Nå er det nok stille før stormen. Ting kan endre seg fort, og vi regner med at det kommer flere koronapasienter etter hvert, sier han.

Den foretakstillitsvalgte sier at UNN kommer til å åpne opp for polikliniske kontakter igjen i tråd med Høies ønsker, men regner med at det blir strenge vurderinger av hvem som slipper til i starten.

-Jeg vil tro at foretaket åpner opp for pasienter med kreft, hjertesyke, lungesyke, psykisk helse, for barn og noe nevrologi først. Noen kontroller kan trolig tas uten fysisk oppmøte også, sier han.

Rosenberger sier at den måneden de hadde færre pasienter, har gjort dem bedre rigget i koronasituasjonen. På grunn av vaktordning jobber fysioterapeutene allerede mye på tvers, og det har gitt dem kompetanse som kommer godt med for å kunne bistå der det trengs.

-Jeg opplever at stemningen blant fysioterapeutene er ganske god. Folk er villige til å bidra. De fleste ønsker selvfølgelig å bruke fysioterapikompetansen sin, men har forståelse for at de kan måtte gjøre andre ting, sier han.

Mange pasientkontakter utsatt

Den foretakstillitsvalgte sier at det vil bli en utfordring når de etter hvert skal prøve å ta inn pasientkøene som har hopet seg opp.

-Mange pasienter vil nok gå lenger med problemene sine, og ha mer smerter enn nødvendig, sier Rosenberger.

Bare på fem av de største helseforetakene i landet, er til sammen nesten 100 000 pasientkontakter utsatt eller avlyst.

Fra uke 10 til 13 ble over 30.000 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen, opplyser helseforetaket til Fysioterapeuten.

På Ahus hadde 20 200 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler blitt avlyst etter utsatt på grunn av korona, per midten av april.

Oslo universitetssykehus (OUS) har redusert antallet operasjoner med 1600 i ukene 12 til 15, og de har hatt nesten 30 000 færre polikliniske konsultasjoner.

St Olavs Hospital opplyste i forrige uke til Aftenposten at rundt 1200 operasjoner er utsatt.

Berømmer NFF

Rosenberger vil gjerne gi ros til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) for håndteringen av koronakrisen.

-Jeg vil gjerne berømme NFF sentralt, som har kastet seg rundt så godt som det kan gjøres og holdt tillitsvalgte oppdatert. Forsett slik, jo bedre informasjon fra NFF, jo bedre. De har også sørget for at alle er blitt sett. Det er positivt å føle at NFF er på ballen.

Powered by Labrador CMS