Foto: Ahus

Tapte 100 000 kroner på tre koronauker

På Ahus gikk inntektene til seksjon for fysioterapi ned med 100 000 kroner de tre første ukene med korona. Nå prøver de å starte opp hjerteskolen igjen.

-Fysioterapeutene på Ahus driver mye med gruppetrening. Gruppene ble borte fra 12. mars. Når jeg nå har fått regnskapet for de tre første månedene i år, er det 100 000 kroner mindre i inntekt på seksjonen enn det pleier. Fram til korona hadde vi ordinær drift, så jeg regner med at det er koronaen som har gitt inntektstapet, sier leder for fysioterapiseksjonen Helle Aasgaard.

Helle Aasgaard.

Hun understreker at det foreløpig ikke er noe som tilsier at sykehusets tapte inntekter vil påvirke antall ansatte.

Taper hundrevis av millioner

Ifølge Dagens Medisin hadde sykehusene her til lands 213.000 færre pasientopphold i mars 2020, sammenlignet med 2019. Analysesjef Per Arne Holman ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo mener dette utgjør over 760 millioner kroner mindre i inntekt for sykehusene.

Tall fra Norsk pasientregister for 31. mars viser at sykehusene denne dagen utsatte 18 prosent av avtalene om behandling.

Avlyser kontroller

Ved Ålesund sjukehus ser de også et inntektstap og etterslep hos fysioterapeutene, men har ikke den fulle oversikten. Her har de ikke bare utsatt behandlinger og kontroller – enkelte kontroller er avlyst.

-Vi har for eksempel hoftepasienter som kommer til kontroll hos fysioterapeut etter tre måneder, og så til legekontroll etter seks måneder. Når vi da utsetter kontrollen, vil den komme for tett opp til legekontrollen. Da har vi avlyst kontrollen, sier seksjonsleder Bente Marit Borhaug.

Hun understreker samtidig at de også gjennomfører flere kontroller som ikke kan utsettes, og at de bruker videokonsultasjon. Sykehuset trapper gradvis opp mot normal drift igjen.

Hjerteskole utendørs

Også på Ahus er de i full gang med å ta opp driften.

-Vi har færre pasienter per dag fordi pasientene ikke kan være på venterommet samtidig, og at vi må gjøre renhold mellom hver pasient. Vi har ikke oversikt over etterslepet i kontroller. Tar det seg opp igjen med grupper og antallet kontroller til høsten, kan vi ta igjen noe av etterslepet. Men det er grunn til å tro at det vil være restriksjoner på grunn av korona en god stund, sier Aasgaard.

Seksjonen har denne uka satt i gang igjen med hjerteskole. 150 pasienter står på venteliste.

-Alt skal foregå utendørs, med god avstand mellom de fire pasientene i hver gruppe. Vi skal ha flere grupper på avstand fra hverandre, og har satt inn to fysioterapeuter istedenfor én. Pasientene får litt teori om livsstilsendringer under treningstimen, men det blir mest fokus på fysisk aktivitet, forteller Aasgaard. Hun understreker at pasientene må komme ferdig skiftet, og at de ikke kan bruke garderober.

Seksjonslederen sier at fysioterapeutene også har gjennomført en del telefonkonsultasjoner, og at de nå har fått utstyr for videokonsultasjon på plass. Hun opplever at fysioterapeutene har vært veldig omstillingsdyktige og konstruktive for å finne gode løsninger på hvordan de kan ivareta pasientene best mulig i denne tiden, og hva de kan gjøre for å redusere smittefare mellom ansatte.

Powered by Labrador CMS