Kostbart sykefravær

SINTEF anslår bedriftenes kostnader ved sykefravær til kroner 13 000 per uke. I tillegg til lønnsutgiftene til den sykemeldte. I Norge er det over 10 millioner sykefraværsdager i året grunnet muskel- og skjelettlidelser.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsgiverne har en rekke kostnader knyttet til sykefravær, for eksempel ekstrautgifter til vikarer og organisasjonsendringer. I en gjennomført undersøkelse av SINTEF anslås disse utgiftene av bedriftene selv til 13 000 kr /uke (fem dagers fravær). Denne kostandsestimeringen inkluderer ikke bedriftenes utgifter til lønn under arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av fraværet, der bedriftene i all hovedsak betaler full lønn til den sykemeldte arbeidstakeren. Dette skriver Formi på sine nettsider.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) viser at det var 10 453 091 sykefraværsdager grunnet muskel- og skjelettlidelser i Norge i fjor, noe som tilsvarer 2 090 618,2 ukeverk. Ganger man fraværsuker med kostnader, ser vi at bedriftene får en ekstra kostnad på hele 27,2 milliarder kroner. I tillegg kommer lønnskostnadene. 

Les mer:

Formi

S Brage C Ihlebæk B Natvig D Bruusgaard ; Muskel- og skjelettlidelser som årsak til sykefravær og uføreytelser; Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2369-70

Hem KG. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Rapport Sintef A19052. Oslo, Sintef, 2011

Powered by Labrador CMS