LANDSMØTET 2020

Vil droppe lønnede regionledere

-Å ha fem fulltidslønnende regionledere er for kostbart, og gir en klar skjevfordeling av ressurser, mener faggruppeleder Merete Tønder. Hun vil droppe modellen.

Publisert Sist oppdatert

På landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) onsdag kommer evalueringen av organisasjonen opp. Merete Tønder er leder for faggruppa for psykomotorisk fysioterapi, og er klar i budskapet sitt:

- Det er feil å bruke så mye ressurser i én retning, på fem regionledere. Millioner av kroner går til dette, samtidig som faggruppene sliter stadig mer med å få inn folk i styrene fordi de må stille opp i timevis gratis. Fagseksjonen i NFF har lite ressurser til å bistå oss med saker, og vi har fått enda mindre bistand til kursutvikling. Vi må stille med masse gratis jobbing mens fem får millioner – det gir også et signal om at faget ikke er viktig, sier hun.

Tønder ønsker ordningen med fulltidslønnede regionledere bort. Hun viser til at evalueringsrapporten av organisasjonen også omtaler skjevfordeling av midler.

-Den daglige tilhørigheten betyr mye for medlemmene, og mer satsning på fag ville kunnet virke rekrutterende i en tid hvor mange ikke forstår viktigheten av å være organisert. Jeg opplever at vi i faggruppene blir stadig mer fragmentert, der vi trenger å stå sammen.

Vil ha ressursene i sekretariatet

Merete Tønder vil at millionene heller brukes på ansatte i fagseksjonen i sekretariatet. Disse kan både bistå regionstyrene og faggruppestyrene. Midler til regionstyrene bør også fordeles utover i styret, og ikke bare til leder – mange legger i mange dugnadstimer, mener hun.

Regionmodellen

  • Innført i 2014
  • Fylkesavdelinger ble nedlagt og erstattet av fem regioner
  • Hver region fikk en regionleder som var frikjøpt på fulltid
  • Landsmøtet 25. november skal diskutere en evaluering som er gjort av organisasjonen, deriblant regionmodellen
  • Her kan du følge med på landsmøtet (Zoom)
  • Fysioterapeuten dekker også landsmøtet .

Tønder tenker at regionlederne får mye makt i forbundsstyret, siden de utgjør fem av 12 styremedlemmer. Det kan dominere hvilke saker som tas inn til behandling der, og være en ulempe for faggruppene, mener hun.

To tidligere fylkesavdelingsledere er positive til regionmodellen. Lisette Engh sier seg skuffet over at det ikke ble satt tydelige nok mål for regionlederne og -styrene da reformen ble innført i 2014.

Lite informasjon

Tønder etterlyser en nærmere diskusjon om hva NFF får igjen for å ha regionledere i forhold til å bruke pengene på andre ting.

-Jeg synes jeg får lite informasjon om hva regionlederne jobber med, de lager ikke en gang årsrapport slik vi i faggruppene gjør. Jeg opplever også at det er uklart på hvilket vis regionlederne skal bistå faggruppene. Flere ganger har vi fått epost hvor de foreslår regionale kurs med noen få setninger, og da sitter jeg og tenker: hvem skal gjøre jobben? Jeg forventer jo at de som får full lønn tar ansvar – vi får lite eller ingen lønn for arbeidet.

Her kan du lese hva regionlederne sier om hvordan de informerer om arbeidet sitt, og rollen ellers.

Blir det til at ordningen med lønnede regionledere fortsetter, mener faggruppelederen at en av regionlederne burde få som klart ansvar å være bindeledd til fagseksjonen. Eller at vervet som regionleder kan endres til å være deltidsoppdrag, for å frigi midler til å styrke faget.

Powered by Labrador CMS