Marit Hermansen, leder for Allmennlegeforeningen, på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim. Foto: Thomas Barstad Eckhoff, Legeforeningen.
Marit Hermansen, leder for Allmennlegeforeningen, på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim. Foto: Thomas Barstad Eckhoff, Legeforeningen.

Bekymret for fastlegenes posisjon

Det kom skarp kritikk mot Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten på Legeforeningen landsstyremøte i Trondheim. Forslaget om tverrfaglige team i kommunene ble ikke godt mottatt.

Publisert Sist oppdatert

Marit Hermansen ble torsdag valgt til ny leder i Legeforeningen etter Hege Gjessing. Hermansen sa i debatten tidligere på dagen at hun savner en tydelig retning i Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, skriver legeforeningen.no

Landstyret vedtok også en egen resolusjon om stortingsmeldingen.

- Det mest bekymringsfulle er at meldingen ikke viser noen ambisjoner for legetjenesten i kommunene. Betydningen av kontinuitet – som fastlegen representerer – er ikke løftet frem i det hele tatt, sa Hermansen, som fram til dette møtet var leder i Allmennlegeforeningen.

Tverrfaglige team

I meldingen er det helseministerens forslag om tverrfaglige team som har fått mest oppmerksomhet, skriver legeforeningen.no. Teamene skal bestå av blant annet leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer, og er ministerens forslag for å bøte på en oppstykket tjeneste bygget opp om profesjonsgrupper og diagnoser – ikke mennesker.

- Ministeren sier han ønsker å bygge ned siloene, men samtidig merker vi en understrøm i meldingen om at andre enn legen skal overta ledelsen. Ministeren etterlyser kloke hoder og sier vi trenger høy kompetanse og bred klinisk praksis. Det er det fastlegen som har, sa Hermansen.

Hun er bekymret for at de sykeste pasientene vil bli rammet, dersom helseministeren får gjennomslag for forslag om å samle flere tjenester under samme tak.

Bekymret for fragmentering

Flere deltakere på møtet uttrykte bekymring for fragmentering og lavere kvalitet av tjenesten, som følge av endringene regjeringen foreslår i primærhelsemeldingen.

- Befolkningen er mye mer fornøyd med fastlegen enn med andre deler av kommunetjenesten. Den sannheten kan umulig lede til en konklusjon om at fastlegen skal tilpasse seg de andre tjenestene, sa Trond Egil Hansen. Han er fastlege i Bergen og tidligere leder for Allmennlegeforeningen.

Ifølge Dagens Medisin karakteriserte Hansen meldingen som ”en drittpakke”.

Powered by Labrador CMS