Magesmerter og pustebesvær

«Fysioterapi for barn og unge» er tema i årets fagutgivelse. Et bredt tema. Et viktig tema. Barn og ungdom er på mange måter mysterier og gåter som helsepersonell skal forsøke å forstå og tolke – før vi kan sette i gang med adekvat behandling. Dersom det i det hele tatt er behov for det. 

Publisert Sist oppdatert

Et barn blir født. Pur glede. Nå starter også alle bekymringene. Høyde, vekt, oppmerksomhet og motorikk. Følges kurvene og percentilene? Hva med den motoriske kompetansen? Hvorfor gråter barnet så ofte? Skal (ikke) barnet trenes på magen før det kan snu seg selv for egen maskin fra rygg til mage? Kontakt med fysioterapeut opprettes ofte i sammenheng med en bekymring. 

Fysioterapi for barn og unge handler om langt mer enn vekstkurver og motoriske vansker. Inaktivitet og psykososiale utfordringer er eksempler på dette. Vi ønsker jo alle at barn skal ha det bra, både med andre og seg selv. Et mål på veien er å gi barn positive utfordringer i hverdagen. Her kommer bevegelse inn. Bevegelsesglede. Hvordan kan vi få enda flere barn og unge til å oppleve mestring og glede gjennom daglig aktivitet? Når skal vi sette inn støtet? Hvem skal sette inn støtet? Kan flere fysioterapeuter med rett kompetanse inn i skolehelse-tjenesten gi bedre folkehelse på sikt? Bør vi ta regningen her og nå, noe som kan tenkes å gi stor samfunnsøkonomisk gevinst om noen år?

Det handler om å gi riktig tilbud til barn og unge. Det handler om at fysioterapi ikke nødvendigvis skal knyttes til en bekymring, men heller være en tjeneste med positivt fortegn for både barnet, den unge og de foresatte. 

Fysioterapi for barn og unge handler også om mer enn bekymringer og bevegelse. Hva med den gode samtalen? Om å lære ungdommer å kjenne på egne følelser og egen kropp? 

Ungdom med magesmerter. Ungdom med pustebesvær. Ungdom i idrettssammenheng. Ungdom på treningssenter. «Tøff» ungdom. Forsiktig ungdom. Felles for dem alle er at de er en del av «generasjon perfekt». 

Hvor og hva er fysioterapeutens rolle?

Jeg håper Fysioterapeutens fagutgivelse også i år kan svare til dine forventninger. Tusen takk til alle bidragsytere, og vel bekomme! 

Av John Henry Strupstad, fagredaktør

Powered by Labrador CMS