Maner til boikott av norske mosjonsløp

Fra 2014 har Norges Friidrettsforbund (NFIF) vedtatt å innføre lisens for mosjonsløp i Norge. Dette har nå skapt engasjement blant en rekke bloggende mosjonister. Noen maner til boikott av løp som innfører denne lisensordningen.

Publisert Sist oppdatert

Norges Friidrettsforbunds alibi for å innføre lisens på mosjonsløp, er ifølge Charlotte Svensen, kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund;

Dette er saken (kilde: Kondis.no);

 • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber 
 • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i 
 • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens
 • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens 
 • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner 
 • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta
 • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner 
 • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014 
 • Lisensen er med på å styrke Norges Friidrettsforbunds helhetlige mosjons- og idrettstilbud, og at hver enkelt løper får viktige fordeler
 • Lisensen medfører at løperen er idrettskadeforsikret på trening og konkurranser hele året
 • Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet
 • Det skal bli flere på kurs, det skal bli mer aktivitet for barn og unge, og arrangementene skal styrkes slik at tilbudet blir enda mer attraktivt
 • Ved å opptre samlet, får vi gunstige betingelser som kommer alle mosjonsløpere og arrangører til gode. Vi skal utarbeide gode terminlister for mosjon, arrangørene får fri tilgang til gode skreddersydde påmeldingsløsninger og arrangørene vil også bli ansvarsforsikret

Motargumentene øker i antall, og her følger et utvalg, blant annet med kommentarer fra lesere av Norsk organisasjon for kondisjonsidretts nettsider (kondis.no);

 • Løpsarrangementene i Norge i dag fungerer tilfredsstillende
 • Utfyllende terminlister finnes allerede flere steder, blant annet på kondis.no
 • De fleste arrangører har allerede tegnet avtale med profesjonelle tidtakings- og påmeldingsløsninger
 • De aller fleste løpere er fullforsikret privat og gjennom arbeid – og blir dermed dobbelt– eller trippelforsikret med en lisens på toppen
 • Relativt få mosjonister er medlem av NFIF – og skal dermed heller ikke finansiere NFIFs arbeid
 • For å løse årslisensen på kr. 375,- må man være medlem av en klubb tilknyttet NFIF. Dette koster gjerne mellom kr. 500,- og kr. 1000,- 
 • Økte kostnader kan i prinsippet være med på å skape et sosioøkonomisk klasseskille innen norske løpsarrangementer
 • Økte kostnader i løp arrangert av friidrettsklubber kan gi grobunn for flere kommersielle/ private løpsarrangører

Følg debatten videre på kondis.no.

Les også omdiskutert blogginnlegg omhandlende lisensordningen:

http://www.chronicles.no/

 

 

Powered by Labrador CMS