Anbefaler ikke manipulasjonsteknikker for spedbarn

En systematisk oversiktsartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening konkluderer med at manipulasjonsteknikker ikke er dokumentert effektive i behandlingen av nakkeasymmetri hos spedbarn.

Publisert Sist oppdatert

Flere fagutøvere innen kiropraktikk, fysioterapi, manuellterapi og osteopati anvender manipulasjonsteknikker for å behandle blant annet nakkeasymmetri hos spedbarn. En gruppe forskere ønsket derfor å se nærmere på dokumentasjonen av denne typen behandling.

Torticollis er en fellesbetegnelse på asymmetrier i hode- og nakkeregionen. Forekomsten av medfødt muskulær torticollis, som ofte ledsages av asymmetrisk hodefasong, er anslått til om lag 1%. Et større antall, rundt 10% av alle spedbarn under seks måneder, har asymmetrisk hodefasong som kan relateres til begrenset bevegelighet i nakken og det at barna har en favorittside å ligge på.

Tall fra Statistisk sentralbyrå og Helfo viser at omtrent 8% av alle norske spedbarn blir tatt med til manuellterapeut i sitt første leveår, ofte på grunn av hode- og nakkerelaterte asymmetrier.

Forskergruppen gjorde systematiske søk i MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane CENTRAL, AMED, PEDro og Index to Chiropractic Literature august 2017. Kontrollerte studier samt observasjonsstudier ble inkludert i oversikten.  

Effekter og skadevirkninger

Forskerne inkluderte tre randomiserte kontrollerte studier om effekt av manuellterapi eller osteopati og tre observasjonsstudier om mulige skadevirkninger. To studier av manuellterapi antydet at manipulasjonsteknikker ikke hadde større effekt på symmetri og motoriske utfall enn foreldreveiledning, fysioterapi og hjemmeøvelser. Én studie antyder at osteopati kunne bidra til økt symmetri sammenlignet med placebo, men den kliniske relevansen av denne endringen var ifølge forfatterne usikker. Verken de tre randomiserte studiene eller en stor pasientserie som omfattet 695 spedbarn, kunne påvise at manipulasjonsteknikker var forbundet med risiko for alvorlig skade, men tre pasienthistorier dokumenterte at manipulasjonsteknikker kan skade dersom den observerte asymmetrien har alvorlige underliggende årsaker.

Lett påvirkelige

Forfatterne påpeker at nybakte foreldre er lett mottakelige for råd, og helsepersonell bør forsikre seg om at råd de gir til foreldre, og behandling de gir til barn, er kunnskapsbasert og godt dokumentert. Årsakssammenheng mellom funksjonsforstyrrelse i nakken og spedbarnsasymmetrier er ikke dokumentert, og det foreligger ifølge forfatterne ikke tillitsvekkende forskning som understøtter påstanden om at ubehandlede funksjonsforstyrrelser i nakken kan gi komplikasjoner og sykdomstegn senere i livet. Artikkelen viser dessuten at bruken av manipulasjonsteknikker i behandlingen av spedbarnsasymmetrier savner forskningsbasert dokumentasjon. Siden dokumentasjonen er basert på et lite antall studier med få deltakere, er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner, men artikkelen understøtter ikke bruken av manipulasjonsteknikker i behandlingen av spedbarnsasymmetri.

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening.  

Powered by Labrador CMS