Høgskolen på Vestlandet (HVL), på Kronstad i Bergen. (Foto: Mauricio Pavez, HVL)
Høgskolen på Vestlandet (HVL), på Kronstad i Bergen. (Foto: Mauricio Pavez, HVL)

Ny studieretning i Bergen

Fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer er opprettet som ny studieretning ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), den tredje innen Master i klinisk fysioterapi.

Publisert

Fullført studium skal gi kandidatene rett til refusjon for psykomotorisk fysioterapi fra HELFO, som siden januar 2016 har krevd utdanning på masternivå i samsvar med den profesjonsgodkjente spesialistordningen. Det opplyser Hildegunn Lygren, utdanningsleder ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, i en e-post til Fysioterapeuten.

Oppstart for den nye studieretningen er høsten 2018, og søknadsfristen er 1.mars. Master i klinisk fysioterapi ved HVL har fra før to studieretninger: Fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser og Fysioterapi ved muskel/skjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer.

Innhold og struktur

Den nye studieretningen har to hovedsøyler, opplyser Lygren:
«Studentene skal både utvikle praktiske ferdigheter og spesialisert handlingskompetanse innen fagfeltet, og de skal tilegne seg teoretisk kompetanse og kunnskap om vitenskapelige arbeidsformer. Utvikling av kritisk refleksjon innen fagutøvelse og forskning er sentralt. Studieretningen organiseres som fulltidsstudium første året, og som deltidsstudium andre og tredje året. Erfaring og forskning tilsier at pasienter trenger tid for å endre kroppslige bevegelsesmønstre, integrere reaksjoner og utvikle nye måter å innstille seg på i sin tilværelse. Det er derfor viktig at studiet går over tre år slik at studentene kan følge behandlingsløp over en viss tid i praksisstudiet.»

Powered by Labrador CMS