Rydder i svake masterprogrammer

Godt over halvparten av opp mot 900 mastertilbud landet rundt har under 20 studenter. -Det er for mange små studietilbud i Norge og antallet bør reduseres, mener statssekretær Bjørn Haugstad.

Publisert Sist oppdatert

Høgskolen i Oslo og Akershus rydder i sin masterportefølje, og de er ifølge Khrono ikke alene. Tilsvarende prosesser er i gang på mange av universitetene og høgskolene.

Både på NTNU og ved universitetene i Bergen og Tromsø har de begynt å snakke høyt om behovet for å se på mengden av mastertilbud, og særlig skal man ha et kritisk øye på alle de mindre tilbudene.

— De enkelte må vurdere egen portefølje

Statssekretær Bjørn Haugstad mener det er viktig å ta med seg at det tar tid for institusjoner å justere studieporteføljen, og minner om at flere institusjoner har vært involvert i fusjonsprosesser de siste årene.

— Departementet mener likevel at sektoren samlet – og mange institusjoner – fremdeles har for mange studietilbud med færre enn 20 kandidater. Antall studietilbud bør dermed reduseres, sier Haugstad til Khrono, og fortsetter:

— Det er imidlertid den enkelte institusjon som selv må vurdere sin egen studieportefølje.

Bitte små

Khrono har sett på masterporteføljen til hele utdannings-Norge. Tallene og tilbudene er oversendt fra Database for statistikk om høgre utdanning/NSD.

Ifølge tallene er det registrert opp mot 900 mastertilbud i databasen og over 600 av dem har mindre enn 20 uteksaminerte kandidater i 2016. Tett opp mot 100 av de registrerte fagene hadde bare 1 (én) uteksaminert kandidat i 2016.

I tillegg sliter mange av kandidatene med å få relevant arbeid etter endt utdannelse. 

Les mer i Khrono

Powered by Labrador CMS