Foto: Christian Blom
Foto: Christian Blom

Fikk hjelp til å stresse ned

Ansatte ved et Nav-kontor på Vestlandet fikk opplæring i psykomotorisk fysioterapi da de deltok i et forskningsprosjekt. Det endret jobbhverdagen deres.

Publisert

Du kan også lese saken i ebladet: Fysioterapeuten nr.2/2016.

– De fleste av oss hadde stressymptomer så det holdt, for eksempel stive skuldre og nakke, sier May Iren Lund.
Hun var en av deltakerne og jobbet som rådgiver i Nav i prosjektperioden. Tre fjerdedeler av de ansatte på hennes arbeidsplass  deltok i prosjektet.

– Det var fantastisk at ledelsen prioriterte at så mange kunne delta i prosjektet over flere måneder. Det var veldig lærerikt med systematisk veiledning over så lang tid, sier Lund. Nå har hun fått ny jobb som barnevernskonsulent og har tatt med seg mye av kunnskapen videre.

Lund forteller at samlingene startet med fysisk aktivitet. Forskerne viste en del øvelser med fokus på holdning, pust og hvordan man skulle bruke kroppen riktig.

Diskuterte caser

Etter økten med fysisk veiledning og trening satt medarbeiderne i ring og la frem caser til drøfting. Forskerne stilte både faglige spørsmål og spørsmål om hvordan casen påvirket medarbeiderne fysisk og psykisk.

– Vi fikk tid til å reflektere over hvordan de ulike jobbsituasjonene virker inn på sinnsstemning og kropp, sier Lund.

Særlig i møte med vanskelige saker, der det blir steile fronter mellom de ansatte, samarbeidspartnere og klienter, merket Lund og kollegene at det kunne oppstå stress. Gjennom prosjektet lærte de seg teknikker for hvordan de kunne takle dette.

Tar ikke imot kjeft

– Tidligere kunne jeg sitte og ta imot kjeft fra brukere. Etterpå ble jeg veldig sliten, sint og lei meg. Nå tar jeg ikke lenger imot kjeft på den måten, men sier i stedet imot, eller jeg går ut av situasjonen dersom den er helt fastlåst. Nå husker jeg innimellom på å puste rolig for å ta kontrollen over meg selv, sier Lund.

Hun forteller også at det er viktig å huske at jobben ikke skal være totalt stressende og vanskelig, at man ikke skal finne seg i å bli kjeftet på og trakassert.

– Det er viktig å huske at man har et valg, og at man kan ta kontroll over stresset når det oppstår. Teknikker fra prosjektet har jeg tatt med meg videre i den nye jobben min, forteller Lund.

Krise og adrenalin

Som barnevernskonsulent kommer hun ofte inn i familier som er i krise.

– Å orke og klare å stå i den brytningen og den krisen som familien opplever, er ikke alltid like enkelt. Man bestemmer over livsskjebnen til barnet, og valgene du tar får evige konsekvenser for familien. Før ble jeg stresset etter vanskelige situasjoner. Når man er midt oppi en situasjon, så bare handler man for å trygge de man skal hjelpe. Men etterpå er det mye adrenalin og følelser. Nå er jeg bevisst på å roe meg ned under og etter slike situasjoner. Når jeg ser kollegaer med høye skuldre er det nok å si ett ord: Pust!

Arbeidsgivere

Hun håper flere kan få anledning til å få veiledning i hvordan man kan takle stress ved å lytte mer til kroppen og styre hvordan man skal reagere i ulike situasjoner.

– Jeg håper at de som legger premissene for arbeidshverdagen vår, vil lese denne studien. Arbeidsgivere bør investere i folks helse gjennom slik veiledning. Det er gull verdt, sier Lund.

Hun tenker at alle som jobber med mennesker i krise bør få tilbud om veiledning for å få gjort en god jobb og samtidig ta vare på seg selv.

– Det beste er jo at man trives i jobben og er der lenge for å opparbeide seg solid erfaringskompetanse, som i sin tur gjør at man utfører jobben på en god måte.

 

Powered by Labrador CMS