Overbehandling førte til ny kampanje

Legene mener press fra pasienter og mangelfulle henvisninger må ta mye av skylden.

Publisert Sist oppdatert

Flesteparten av de 1528 legene som har besvart en undersøkelse som Legeforeningen har utført, oppgir at de selv bidrar til en praksis der man overdiagnostiserer og overbehandler. 

Radiologer, barneleger og allmennmedisinere har svart i undersøkelsen. Over 90 prosent av de som svarte mener det skjer overbehandling og overdiagnostikk i norsk helsevesen. 

En stor overvekt av legene mener dette er et problem. Samtidig mener en svært høy andel at de selv overbehandler – og at det skjer på egen arbeidsplass.

Undersøkelsen ble lagt frem torsdag. Samtidig startet Legeforeningen Gjør kloke valg-kampanjen; en norsk utgave av kampanjen Choosing Wisely, som ble startet i USA. Den har som mål å fremme samtaler mellom lege og pasient, slik at pasienten velger behandling som er evidensbasert og virkelig nødvendig. Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til denne kampanjen.

Hvorfor?

I spørreundersøkelsen kommer det frem ulike grunner til at overbehandling skjer i såpass stor utstrekning: Henvisninger på feil grunnlag, forventning om at man skal utføre prosedyren fra en overordnet kollega, press fra pårørende og pasient, represalier og klager er ifølge legene viktige årsaker.

(u)Kultur

Dagens Medisin har tidligere møtt medisinprofessor Wendy Levinson, lederen for Choosing Wisely, som mener den sterkeste driveren for overdiagnostikk og overbehandling er kultur. I Norge har det for eksempel i lengre tid vært en debatt om kne- og skulderkirurgi, som man fortsetter å utføre til tross for at både ortopeder og helsemyndigheter har erkjent at mange pasienter ikke har noen nytte av det. 

Men årsaken til at man fortsetter med disse prosedyrene samt andre man vet ikke gir noen nytte, handler ikke bare om penger, mener Levinson:

– Det er ikke bare pengene – det er forventningene vi har skapt, både hos pasientene og hos legene: Pasienten med et dårlig kne hadde en tante som fikk artroskopi, og legen har hatt en pasient en gang, som hadde nytte av det. Det er en kulturendring som må til. Evidens er en del av dette, men det er langt fra bare evidens som påvirker oss, sa hun til Dagens Medisin.

Les mer i Dagens Medisin

Les om Norsk Fysioterapeutforbunds tilslutning til kampanjen på fysio.no.  

Powered by Labrador CMS