Stress alene bidrar ikke til fedme

Et stort internasjonalt forskningsprosjekt har studert over 125.000 personer i 17 land for å finne sammenhengen mellom stress og fedme.

Publisert Sist oppdatert

Konklusjonen er at det ikke finnes noen entydig sammenheng, ifølge en pressemelding fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet.

Trodde stress bidro

Forskerne har lenge trodd at stress bidrar til utviklingen av fedme, særlig bukfedme, gjennom påvirkning av kroppens stresshormoner.

Gjennom det internasjonale samarbeidet Prospective Urban Rural Epidemiologic study har forskerne undersøkt personer fra 17 land. Studien er publisert i International Journal of Obesity.

Nivåer av stress

Personenes vekt, lengde, midje- og hoftemål og blodtrykk ble målt. De svarte på spørsmål om utdanningsnivå, røykevaner, kosthold, fysisk aktivitet og tidligere sykdommer.

Deltakernes selvrapporterte nivåer av stress og depresjon ble målt.

Ingen forskjell 

Blant de som ikke følte seg stresset hadde 16 prosent BMI over 30 - noe som fyller kriteriene for fedme. For de som rapporterte stress hadde 21 prosent BMI over 30.

Førti-ni prosent av de ikke-stressede ble definert med bukfedme, mot 54 prosent av de stressede. Da tallene ble justert for alder, kjønn, fysisk aktivitet, utdanning og region forsvant forskjellene mellom de to gruppene, både for fedme og bukfedme.

Saken ble først omtalt av Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS