Fedme, stigmatisering og skam

Stigmatisering og skam er tema for en ny studie om det å leve med fedme. Forfatteren mener at helsepersonell trenger mer innsikt i hva skammen gjør med det enkelte mennesket.

Publisert

Forfatter er Venke Ueland, førsteamanuensis ved Avdeling for omsorg og etikk, Universitetet i Stavanger. Studien er publisert i Sykepleien Forskning.

Når det gjelder hensikten med studien, påpeker Ueland at det er behov for en dypere forståelse av hvordan stigmatisering og skam erfares av personer som har fedme, hvordan stigma og skam skapes og opprettholdes, og hva skammen gjør med de som opplever det.

Føler seg overvåket

-Helsevesenet trenger innsikt i hvordan stigmatisering blir til skam, og hvilke konsekvenser skammen har for det enkelte mennesket, skriver forfatteren.

Det er gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med 18 personer til denne studien, som har en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming og et utforskende design.

De fleste av intervjupersonene føler seg kontinuerlig overvåket fra omgivelsene. Andre mennesker kommer tett på den som lever med fedme, gjennom blikk og stemme – verbalt og nonverbalt. Disse erfaringene preger den som er rammet av fedme, og bidrar til skammen de må håndtere i hverdagslivet, skriver forfatteren.

Innsikt og tiltak

Studiens konklusjon: «Å overkomme skam som følge av selvstigma kan skje ved å oppøve en motstand mot å bli definert av skammen. Skammens grep løsner man ikke alene. Derfor blir det viktig at helsepersonell har innsikt i hvordan stigma og skam påvirker personen for å kunne møte vedkommende med holdninger som reduserer skammen. Det kreves i tillegg samfunnsmessige og helsepolitiske tiltak som reduserer stigmatisering.»

Les artikkelen i Sykepleien Forskning.

Powered by Labrador CMS