Prisbelønnet studentsamarbeid

En ny utdanning ved Universitetet i Bergen har som mål å gi studentene tverrfaglig arbeidsplasslæring innen primærhelsetjenesten. 

Publisert Sist oppdatert

Den 13.desember mottok Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten (TVEPS) Ugleprisen – universitetets interne pris for studiekvalitet, skriver UiB på sine nettsider.

Den viktigste begrunnelsen for tildelingen var læring gjennom tverrfaglige team.

- Det er en klapp på skulderen som vi setter stor pris. Det er en støtte til videre arbeid og gir oss tro på at det vi gjør er nyttig, sier Anders Bærheim, leder for TVEPS og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

- Veldig mange pasienter har utfordringer som krever en tverrfaglig tilnærming. Vi vet med sikkerhet at teamene til nå har reddet ett og et halvt pasientliv. Et team oppdaget feilmedisinering av en pasient, og et annet team oppdaget alvorlig sykdom, sier Bærheim.

Det er i dag to år siden Bærheim tok utfordringen med å starte opp TVEPS. Siden den gangen har rundt 80-90 sykehjemspasienter møtt, og fått hjelp, av tverrfaglige team satt sammen av TVEPS.

Nyttig å være flere

Et team består normalt av tre til fem personer fra ulike fagfelt. Medisinstudent Eirik Madsen og fysioterapistudent Trude Nordal fra Høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, synes arbeidsplasseringen har vært svært lærerik.

- Vi var fem personer, en psykologistudent, en sykepleierstudent, en tannlege, en tannpleier og meg. Vi hadde helt klart bruk for alle da vi utredet en pasient på Fyllingsdalen sykehjem, sier Madsen.

På Nordals team var de tre personer. Hun selv, en farmasøyt og en lege. 

- Det var nyttig å være flere. Vi fikk med oss viktige ting som vi ikke hadde oppdaget hver for oss. Vi så pasienten i et mer helhetlig perspektiv, sier Nordal.

Arbeidet til TVEPS er en respons på Samhandlingsreformen som har styrket kommunenes (primærhelsetjenestens) ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid. Tanken er at studentene først og fremst skal lære gjennom handling og ikke teori, samtidig som studentene blir forberedt på en realistisk arbeidshverdag der samarbeid på tvers av fagfelt blir stadig viktigere.

Powered by Labrador CMS