Bydel Vestre Aker kutter 2.2 millioner i fysioterapihjemler. Fysioterapeutene ønsker konsekvensutredning. Foto: Irene Mårdalen.
Bydel Vestre Aker kutter 2.2 millioner i fysioterapihjemler. Fysioterapeutene ønsker konsekvensutredning. Foto: Irene Mårdalen.

Sier opp fysioterapihjemler uten forvarsel

Uten forvarsel har Bydel Vestre Aker bestemt å kutte 3.2 millioner kroner og fjerne flere avtalehjemler for fysioterapeuter. Kuttet er ikke mulig å gjennomføre fullt ut av juridiske hensyn, og reduseres til 2.2 millioner.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har endt med å si opp i alt 1.92 hjemler fordelt på tre fysioterapeuter. I tillegg blir fire avtaler som går ut, ikke videreført. Det betyr at vi sparer tilsammen 2.2 millioner kroner, sier assisterende bydelsdirektør Hege Kristin Sunde.

Mandag ettermiddag fikk fysioterapeutene det gjelder, beskjed på digipost at avtalen med bydelen ble sagt opp. Oppsigelsene kom helt uventet, og uten at fysioterapeutene hadde fått beskjed i forkant.

- Vi beklager at det ble gjort på en slik måte. Vi burde ha snakket med alle det gjelder på telefon først, men det har vært en krevende prosess for oss. Vi måtte si opp avtalene før 30. juni for at det skulle kunne gjelde fra 1. januar 2021, sier Sunde.

Rammer de med avtale som utgår i 2021

Hun bekrefter at avtalene som sies opp, er avtaler som er i det siste året av avtaleperioden på fire år.

- Det er selvsagt uflaks for dem som er i sitt siste år av avtalen. Men vi var nødt til å gjøre kutt fordi vi har hatt et overforbruk. Vi har nå et lån på 58 millioner kroner til Oslo kommune som må betales tilbake på to år. I 2023 vil vi oppskalere tjenestene igjen, men jeg kan ikke nå si om det vil komme fysioterapeutene til gode, sier Sunde. 

Er forsvarlig

Hun mener kuttene er forsvarlig, selv om hun innser at bydelens innbyggere får dårligere tilbud, og at fysioterapi er nødvendige tjenester.

- Kommunen skal sørge for et tilstrekkelig antall fysioterapeuter, og innbyggerne i Vestre Aker har tilgang til alle fysioterapeuter med driftsavtale i Oslo. I tillegg kan pasienter få behandling av fysioterapeuter som er ansatt i kommunen eller betale private aktører, sier Sunde.

Kan bety konkurs

Fysioterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi MNFF, Patrick Jensen ved Røa Centrum fysioterapi og akupunktur er rystet over avgjørelsen i bydelen.

- Vi har i alt 6,75 fysioterapihjemler. Tre av fysioterapeutene mister jobben på grunn av innsparingstiltakene. Vi må analysere situasjonen nøye, for å se hva vi må gjøre nå, sier Jensen.

Rammer totalt sju fysioterapeuter

Mandag kveld 29. juni innkalte han fysioterapeutene med avtalehjemler i bydelen til felles møte. Mens møtet ble avholdt, tikket det inn oppsigelser fra bydelen til flere av fysioterapeutene.

En av avtalehjemlene som sies opp er 100 prosent. De to andre er henholdsvis 28 og 64 prosent. I tillegg videreføres ikke 3.13 hjemler fordelt på fire fysioterapeuter. Dette er avtaler som opphører blant annet fordi fysioterapeuten går av med pensjon.

Visste ingenting på forhånd
Jensen er rystet over både fremgangsmåten bydelen velger når de skal gjennomføre kuttet, samt manglende konsekvensanalyse av vedtaket de har gjort.

- Vi har lenge visst at bydelen sliter økonomisk. Men vi hadde ingen anelse om at de vurderte, og til slutt gjennomførte, kutt i fysioterapitjenestene. Vi har ikke fått noen signaler om dette på forhånd. Det er også særdeles kritikkverdig at vi fikk beskjed om oppsigelsen kun én uke før fristen til å si opp avtalene gikk ut, sier Jensen.

Han undrer seg over at en av saksbehandleren som kan svare fysioterapeutene på spørsmål, tar to ukers ferie når vedtaket er gjort. Han har heller ikke fått svar på spørsmål han har sendt bydelen om hvordan de velger ut hvilke avtaler som skal sies opp, og om bydelen har foretatt en konsekvensanalyse av vedtaket.

Går hardt utover pasientene
Jensen er også bekymret på vegne av pasientene, og mener kuttene slår unødvendig hardt for pasienter med store behov.

- Kuttene vil i høyeste grad ramme funksjonshemmede. Uten adekvat trening vil de garantert miste ytterligere funksjon og vil komme til å trenge mer omfattende pleie- og omsorgstjenester og også sykehjemsplasser. Det vil bety en betydelig økt kostnad for bydelen, sier Jensen.

Han mener fysioterapi er et kostnadseffektivt helsetilbud for bydelen og viser blant annet til at fysioterapeuter med avtalehjemler sparer bydelen for utgifter til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon.

- Bydelen får mye igjen for pengene ved å bruke fysioterapitjenester. Et lårhalsbrudd koster samfunnet cirka én million kroner i året. Hvis vi forhindrer tre lårhalsbrudd, har vi spart inn igjen pengene bydelen vil kutte i fysioterapitjenester, sier Jensen.

Vurderes av NFF
Han mener det er kunnskapsløst å kutte i fysioterapi, og spør også om det er lovstridig. Jensen ber nå bydelen om å utrede konsekvensene av vedtaket.

Juridisk avdeling i Norske Fysioterapeutforbund (NFF) vil gjennomgå alle avtalene og oppsigelsene, for å vurdere om det er juridisk grunnlag for å si dem opp. I tillegg får fysioterapeutene hjelp fra regionleder Karianne Bruun Haugen i NFF.

Også Bruun Haugen er rystet over fremgangsmåten til bydelen. Les hva hun mener her.
Powered by Labrador CMS