Ikke kortere ventetid

Ventetiden for å komme til behandling i psykisk helsevern har ikke blitt noe særlig kortere, til tross for løfter fra helsemyndighetene om høyere satsing. Det viser tall fra Helsedirektoratet og Norsk Pasientregister (NPR).

Publisert

Dagens Medisin skriver at voksne i 2015 ventet i gjennomsnitt 52 dager på helsehjelp, mens barn og unge ventet gjennomsnittlig 50 dager. Ventetiden for voksne var like lang i fjor som året før, mens ventetiden var én dag kortere for barn og unge.  

- Til tross for løfter fra helsemyndighetene om høyere satsing på psykisk helsevern enn somatikk, har vi til gode å erfare det i praksis, sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem, til Dagens Medisin.

Lengre forløp

Hun mener det er flere mulige forklaringer på ulik reduksjon av ventetid i psykisk helsevern og i somatikken. Bergem viser til at det innen psykisk helsevern ofte er et lengre behandlingsløp.

– I langt større grad enn i somatikken, må innkallinger og igangsetting av behandling i psykisk helsevern koordineres opp mot behandlernes kapasitet over tid, fordi behandlingsforløpet ofte er lengre. Det kan være en medvirkende årsak til at det er vanskeligere å redusere ventetiden i psykisk helsevern, hvor behandlerne også har en rekke tilleggsoppgaver, som ikke gjenfinnes i samme grad i somatikken. Kravene til mer ambulant og oppsøkende arbeid samt tverrfaglig samarbeid og veiledning, gjør logistikken omkring behandling mer komplisert, mener Bergem.

Dyr totalkostnad

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, mener utviklingen går for sakte.

– Spesielt bekymringsfullt er det for barn og unge. Dette fordi 90 prosent er rettighetspasienter, og tilstanden er ofte slik at det påvirker oppveksten og læringsmulighetene enormt. Grunnlaget for etablering av nettverk og søvn påvirkes, og plagene forsterkes. Ser vi dette i sammenheng med økt bruk av beroligende medisiner og sovemedisiner, er konsekvensene store, både samfunnsmessig og for den enkelte og familien.  Den totale kostnaden er større enn å sikre tilbud med kortere ventetid, sier Gundersen til Dagens Medisin.

- Flere får behandling

Helsedirektoratet påpeker at det nå er flere pasienter som får behandling i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB).  Mer enn 144. 000 personer mottok i fjor behandling i psykisk helsevern for voksne, en vekst på 3,4 prosent fra 2014.  Når det gjelder TSB er økningen på 4,5 prosent, med størst prosentvis økning i Helse Nord.

Om lag 56. 000 barn og unge fikk behandling i psykisk helsevern i 2015. Dette var økning på 1,6 prosent sammenlignet med året før. De fleste får behandling i poliklinikk.  Den rapporterte aktiviteten viser at fem prosent av befolkningen under 18 år mottok behandling i 2015. Andelen barn og unge som ble behandlet er uendret fra 2014, ifølge Helsedirektoratet/NPR.

Powered by Labrador CMS