Psykisk helse er tema for neste års fagutgivelse

Fysioterapeuten gjentar suksessen med en årlig fagutgivelse. I 2016 kommer fagutgivelsen i april (nr.4), og temaet er psykisk helse.

Publisert

Tyve prosent av det legemeldte sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser, mens andelen av uføre med psykiske lidelser er på over 30 prosent. Folkehelseinstituttet anslår at de samfunnsmessige kostnadene ved psykiske lidelser i Norge ligger på 60–70 milliarder kroner hvert år.

Hver sjette nordmann har til enhver tid en psykisk lidelse. Dette er den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20–30 år. Mellom 15–20 prosent av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Andelen øker. Fysioterapeuter møter dermed ofte denne pasientgruppen; i primærhelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten og i bedriftshelsetjenesten.  

Dette er bakgrunnen for at Fysioterapeuten i 2016 setter psykisk helse på agendaen. 

Frister

Fagredaktør ber om at vitenskapelige artikler sendes inn til vurdering innen 15.februar 2016. Fagkronikker, kommentarer, fagessays, kasusrapporter, norske sammendrag av egne vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrift og av pågående studier må være redaksjonen i hende senest 1.mars.

Se her for en inngående veileder for alle nevnte sjangre.

For spørsmål, vennligst kontakt fagredaktør på epost: js@fysio.no. Alle bidrag til utgivelsen sendes samme epostadresse.

Årets fagutgivelse, med tema "fysioterapi i rehabilitering" er rykende fersk, og kan leses her

Powered by Labrador CMS