Foto: Tone Galåen

- Vi må framsnakke fysioterapifaget

Leder for NFF Region Oslo-området synes beslutningstakerne i helsevesenet har mye å lære når det gjelder effekten av fysioterapi. Det tar hun som en utfordring.

Publisert

- Det finns de som fremdeles tror at fysioterapeuter bare masserer, du vet det?

Karianne Bruun Haugen (37)

Bor i Askim, gift, tre barn.

Barnefysioterapeut ved Familiens Hus i Askim.

Fysioterapiutdanning ved The Robert Gordon University, Aberdeen, Skottland, 1996-1998.

Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Tromsø, 1999-2001.

Skolefysioterapeut Eidsberg kommune, 2003-2008.

Barnefysioterapeut i Askim kommune, 2007-dd 

Barnefysioterapeut Karianne Bruun Haugen skulle gjerne begynt i stilingen som regionleder i går. Hun har riktignok rukket å ta et par oppdrag ute med sin nye tittel allerede, men må vente til 1. juni før hun tiltrer formelt.

- Min viktigste oppgave blir å synliggjøre fysioterapien, fortelle hva vi kan, og hvordan vi kan brukes til beste for pasienten og samfunnet. Allerede nå får jeg innspill fra medlemmer som forteller at kommunen eller bydelen skal spare penger og derfor kutter i fysioterapitilbudet. De spør meg hva de skal gjøre og hvilke argumenter de skal bruke, sier Bruun Haugen.

Politikk på fulltid

Nylig gikk hun av som leder for Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, et verv hun har hatt i fem år. Det var gjennom faggruppas arbeid med den nye organisasjonsmodellen i NFF, at ideen om å stille til valg som regionleder dukket opp.

- Etter hvert som jeg så hvordan den nye modellen tok form, ble jeg klar over mulighetene denne stillingen gir. Det fagpolitiske arbeidet jeg har gjort i faggruppa har vært både interessant og givende, men i 20 prosent stilling er det begrenset hva du får tid til. Fra 1. juni kan jeg jobbe fagpolitisk hele dagen fra mandag til og med fredag. Det er supermotiverende!

- Fra før har du ledet en faggruppe for spesialister, nå skal du jobbe for alle fysioterapeutene i din region. Hvordan blir det?

- Gjennom arbeidet i faggruppa har jeg jobbet tett med de private, og etter å ha virket i en liten kommune i mange år, har jeg god oversikt over rehabiliteringsfeltet. Politisk står fysioterapeuter stort sett overfor de samme problemene. Til sammen er vi fem regionledere med bred erfaring, så hvis jeg lurer på noe, har jeg folk som kan hjelpe meg, ikke minst i Forbundsstyret.

-  Hva skal du prioritere i jobben som regionleder?

- Jeg vil gjøre meg så tilgjengelig som mulig for medlemmene. Ikke serve dem som avdelingslederne har gjort til nå, men hjelpe dem i å synliggjøre problemene de står i.

Være på banen

- En stor del av arbeidet vil bli å påvirke politikere og beslutningstagere direkte?

- Ja, men ikke bare. Jeg skal være på banen der beslutningene tas, men jeg skal også gi medlemmene gode argumenter de selv kan bruke når de opplever at kommunen kutter i antallet fysioterapistillinger. Stå sammen med dem i kampen. Det mener jeg er god politisk påvirkning, og det vil være de tillitsvalgte og kontaktpersonene som blir mine nærmeste samarbeidspartnere. Jeg kan ikke påvirke rådmenn, helseforetak og andre beslutningstagere uten å ha god kontakt med medlemmene.

- Har du en strategi for hvordan du skal nå frem med budskapet til politikerne?

-Jeg har mange tanker, men først skal jeg lage en handlingsplan sammen med regionstyret når det er på plass. Media blir så klart viktig, ikke minst når det gjelder å få ut de gode historiene om fysioterapi. Vi må synliggjøre hva fysioterapi betyr i den store sammenhengen med tanke på å holde folk friske og i jobb.

Bruun Haugen har liten tro på å skille fag og politikk, og er opptatt av det foreslåtte samarbeidet mellom regionene og faggruppene.

- Faggruppene er så forskjellige, noen jobber kun faglig, mens andre jobber fagpolitisk i tillegg. Hvordan vil dette se ut nå som regionene overtar for avdelingene, og det legges opp til at faggruppene og regionene skal ha noen felles mandater? For å lykkes, må vi snakke sammen. Det er kjempeinteressant å tenke seg hvordan regionene kan bruke faggruppene og omvendt. Jeg tror ikke vi har sett hele organisasjonen ennå, det er fremdeles noen streker igjen å trekke, sier hun.

Motivert for oppgaven

Leder av Region Oslo-området begynte i sin tid på fysioterapistudiet i Skottland, men sluttet etter to år.

- Utdanningen i Skottland la liten vekt på trening og forebygging, de tingene som hadde motivert meg til yrket. Jeg var så heldig å få fullføre i Tromsø, og var ferdig utdannet i 2003. Da fikk jeg jobb som skolefysioterapeut, og har jobbet med barn siden.

Hun er i dag ansatt som eneste barnefysioterapeut i Askim kommune med sine 15.000 innbyggere.

- Du kan trygt si at jeg er vant til å måtte sloss om ressursene også fra egen praksis, sier Bruun Haugen.

De fem regionlederne har hatt sine første møter, og handlingsplanen for Forbundsstyret er snart klar. Regionlederne er på jobb fra 1. juni, selv om hele regionstrukturen neppe er på plass før litt utpå høsten.

-Jeg gleder meg veldig til å få være med på å forme noe helt nytt. Det er som kollegaene mine sier: Du vet det Karianne, nå er du historisk!

Powered by Labrador CMS