Radiofrekvensdenervering uten effekt

Radiofrekvensdenervering ga ingen ekstra effekt hos pasienter som gjennomførte et treningsprogram mot kroniske ryggsmerter.

Publisert Sist oppdatert

Radiofrekvensdenervering, det vil si oppvarming med elektrisk strøm for å skade nerver som fører smertesignaler, brukes blant annet mot ryggsmerter, men dokumentasjonen av behandlingseffekt er mangelfull. Dette skriver Tidsskrift for Den norske legeforening

Randomisert studie

I en nederlandsk studie med pasienter med kroniske korsryggssmerter uten respons på konservativ behandling som hadde positiv diagnostisk blokade fra enten fasettledd, iliosakralledd eller mellomvirvelskiver, ble om lag halvparten randomisert til å få behandling med radiofrekvensdenervering i tillegg til et treningsprogram, mens resten kun gjennomførte treningsprogrammet. Pasientene ble delt i grupper etter smertelokalisering. Like over 500 pasienter ble fulgt i ett år, og de monitorerte smertene på en smerteskala.

Minimale forskjeller

Det var ingen eller minimale forskjeller i smerteintensitet mellom gruppene med og uten radiofrekvensdenervering. Der hvor det var forskjeller mellom gruppene, var de så små at de ble vurdert til å være uten klinisk relevans. Forskerne konkluderer på dette grunnlaget med at studien ikke støtter videre bruk av radiofrekvensdenervering mot kroniske ryggsmerter.

Radiofrekvensdenervering tilbys pasienter med langvarige ryggsmerter ved noen private og offentlige smerteklinikker i Norge.  

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

Referanse: Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG et al. Effect of Radiofrequency Denervation on Pain Intensity Among Patients With Chronic Low Back Pain: The Mint Randomized Clinical Trials. JAMA 2017; 318: 68 - 81. [PubMed][CrossRef]

Powered by Labrador CMS