Ny fagprosedyre ute på høring: Fysioterapi ved frossen skulder

-Klinikeren bør vektlegge kommunikasjon og opplæring som bidrar til å fremme tillit, trygghet, forståelse og egenmestring hos pasienten i begge faser av frossen skulder, skriver arbeidsgruppen i utkastet, som nå er ute på høring. 

Publisert Sist oppdatert

I helsetjenesten har man i mange år laget fagprosedyrer og retningslinjer. Helsebiblioteket.no koordinerer og publiserer fagprosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent lokalt og i ulike helseforetak.

Frossen skulder gir smerter og stivhet i skulderen med begrenset aktiv og passiv bevegelighet. Leddkapselen blir strammere, tykkere og får redusert leddvolum. Andre navn på tilstanden er adhesiv kapsulitt, adhesjonskapsulitt og skulderkapsulitt. De fleste får frossen skulder uten at man kan peke på en bakenforliggende årsak. Personer med visse sykdommer som diabetes og stoffskifteforstyrrelser har økt sjanse for å få frossen skulder. Tilstanden er mest vanlig hos personer i 50- og 60-årene. Sykdomsforløpet kan deles inn i to faser: smertefasen og stivhetsfasen. Frossen skulder har et godt utfall, men det kan ta tid. Det tar i gjennomsnitt to til tre år å bli bra, men de individuelle variasjonene er store.

Kilde: skulderhelse.no. 

Skulderplager

Det mangler nasjonale fagprosedyrer for skulderplager. Nå har en arbeidsgruppe laget en fagprosedyre om fysioterapi ved frossen skulder. Arbeidet med fagprosedyren følger metode og minstekrav for utvikling av prosedyrer. Ett av kravene er å sende fagprosedyren til relevante høringsparter. Gruppen har derfor invitert til en åpen høring for alle som ønsker å komme med innspill og kommentarer.

Opplæring og trygging

I høringsnotatet har arbeidsgruppen blant annet lagt vekt på viktigheten av opplæring og trygging av pasientene. I tillegg anbefales øvelser for bevegelighet, styrke, utholdenhet og kontroll med hensyn til smerter i begge faser av frossen skulder. Klinikerne blir bedt om å vurdere behovet for generelle øvelser og fysisk aktivitet i tillegg til mer spesifikke skulderøvelser. 

Videre heter det i notatet at kunnskapsgrunnlaget for teip, nålebehandling, laser, sjokkbølge, terapeutisk ultralyd og dilatasjonsbehandling er for svakt og tvetydig til å komme med en klar anbefaling.

Høringsnotatet kan lastes ned fra skulderhelse.no, der man også kan komme med høringsuttalelser innen 27.august. 

Powered by Labrador CMS