Skuldersmerter: Trening like bra som kirurgi

Kun pasienter man forventet ville ha god nytte av kirurgi ble inkludert i en nylig publisert studie som har sett på effekter av trening versus kirurgi versus narrekirurgi for pasienter med subacromialt smertesyndrom.

Publisert

I en studie publisert i tidsskriftet BMJ ble 210 pasienter med subakromialt smertesyndrom i skulder randomisert til enten artroskopisk subakromial dekompresjon, artroskopi uten kirurgi (narrekirurgi) eller treningsopplegg i regi av fysioterapeut. Pasientene var 35–65 år, hadde hatt smerter i minst tre måneder og intakte rotatormansjettsener verifisert med MR.

Etter to år hadde alle gruppene mindre skuldersmerte i hvile og aktivitet, men det var ingen statistisk signifikant forskjell i skuldersmerter eller -funksjon mellom gruppene som fikk kirurgi og narrekirurgi. Gruppen som fikk kirurgi hadde en liten statistisk signifikant bedring av VAS-skår sammenlignet med treningsgruppen, men forskjellen ble bedømt til ikke å være klinisk relevant.

Det foreligger nå flere gode studier som gjør at vi kan stille spørsmål ved nytten av kirurgisk behandling ved subakromialt smertesyndrom.

Les mer i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Powered by Labrador CMS