Birgitta Langhammer leder Sunnaas International Network Stroke Study, en multisenterstudie om hjerneslag i sju land. Foto: Anne Daae Sæle, Sunnaas Sykehus.

Månedens forsker i november: Birgitta Langhammer

Helse Sør-Øst har kåret fysioterapeut Birgitta Langhammer til månedens forsker i november. Fra Sunnaas sykehus har hun ledet et internasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslag med deltakere fra ni klinikker i sju land. 

Publisert Sist oppdatert

Siden 2012 har Birgitta Langhammer ledet en studie hvor forskere ser på likheter og ulikheter ved ni ulike spesialiserte rehabiliteringssentre for hjerneslag i sju land; Norge, Sverige, USA, Kina (2), Russland, Israel, Palestina og Gaza. I studien står slagpasientenes livskvalitet før og etter rehabilitering sentralt. Dette skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider.

Utveksle erfaringer og forske sammen

Sunnaas International Network (SIN) ble opprettet i år 2000, et årlig seminar med deltakere fra Norge, Kina og USA. Nettverket ble i 2005 utvidet til å omfatte sju land, da Russland, Sverige, Israel og Palestina ble del av samarbeidet. Målet var å utveksle erfaringer innen klinikk og forskning i de ulike landene og gjøre felles forskning. I 2012 ble SIN stroke study, en multisenterstudie om hjerneslag, etablert i nettverket. 

Studien undersøker hvordan spesialisert slagbehandling fungerer i de syv deltakerlandene. Forskerne følger opp et utvalg slagpasienter i alle landene, med undersøkelser før og etter rehabilitering, samt 6 og 12 måneder etter utskriving fra sykehuset.

-Bør spesifiseres og standardiseres

Basert på resultatene konstaterer forskerne at definisjonen av spesialisert rehabilitering bør spesifiseres og standardiseres, lokalt og globalt, at organisatoriske modeller for rehabilitering av slagpasienter påvirker pasienters utfall og at konsentrert trening, med mer tid i trening, gir bedre resultat enn korte økter eller involvering av mange disipliner.

Resultater fra prosjektet støtter ifølge Helse Sør-Øst en multidisiplinær team-modell, mer konsentrerte timer i terapi og mindre møtevirksomhet i teamet. Livskvaliteten viste seg gjennomgående lav, uansett land og kulturell bakgrunn, som igjen viser at psykologiske og kognitive faktorer bør kartlegges på et tidlig tidspunkt.

Les mer: helse-sorost.no. 

Powered by Labrador CMS