Håper på en felles strategi

Høring eller forhandling? Snart avgjør Helse- og omsorgsdepartementet hvordan årets takstforhandlinger med staten skal gjennomføres.

Publisert

Onsdag 26. februar møttes Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) til et sonderingsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Hensikten var å la partene fremføre sine synspunkter på hvordan drifts- og takstoppgjøret for 2014 bør gjennomføres

Etter en årrekke hvor NFF forhandlet alene med staten på vegne av alle fysioterapeuter, valgte departementet i 2013 å fastsette takstforskriften etter høringer med berørte parter. Departementet ønsket å endre fremgangsmåten ved også å gi PFF og NMF rett til å forhandle. NFF mente at HODs beslutning innebar at departementet fravek «ASA4303»-avtalen med NFF som lå til grunn for forhandlingene. NFF ønsket ikke å forhandle under endrede vilkår så lenge avtalen var gjeldende.

Det er imidlertid god grunn til å tro at forhandlinger i år er innen rekkevidde, så sant de tre fysioterapeutorganisasjonene kan enes om på hvilken måte forhandlingene skal forløpe.

Ønsker forhandlinger

Forbundsleder i NFF, Fred Hatlebrekke, sier at møtet i HOD 26. februar gikk som forventet.

– Vi formidlet våre synspunkter på hvordan årets takstoppgjør bør gjennomføres og ga klart uttrykk for at vi ønsker forhandlinger. NFF mener at dette er det beste for våre medlemmer, og langt å foretrekke fremfor en høringsprosess. Forhandlinger har også en demokratisk egenverdi som gir forhøyet legitimitet i resultatet, sier Hatlebrekke.

Primært ønsker NFF fortsatt å inneha forhandlingsretten på vegne av alle fysioterapeuter alene, men er innforstått med at den tiden er forbi.

– Vi foreslo en felles delegasjon bestående av de tre organisasjonene som fremmer våre felles krav. Det er naturlig at NFF som har flest medlemmer har flest representanter i forhandlingene. På den bakgrunnen vil det også være rimelig at NFF leder forhandlingene, slik størrelsen avgjør også i andre hovedtarifforhandlinger. I tillegg har vi en solid forhandlingstradisjon, sier Hatlebrekke.

Vil strekke seg langt

Hvorvidt de to andre organisasjonene synes dette er et godt forslag, gjenstår å se.
– Vi har allerede henvendt oss til PFF og NMF, og spurt om de anser det som aktuelt å delta i en felles forhandlingsdelegasjon, sier Hatlebrekke.

Departementet har bedt organisasjonene om en tilbakemelding innen fredag 7. mars på om de er kommet til enighet om en forhandlingsmodell, og en beskrivelse av denne. Hatlebrekke understreker at NFF er villig til å strekke seg langt for igjen å komme i forhandlingsposisjon.

– Vi må tørre å ta utfordringen, og sammen sette oss ned for å forsøke å komme frem til et felles krav. For oss er det viktigste å gjennomføre forhandlingene på en god og forsvarlig måte. Det skylder vi medlemmene våre, sier Hatlebrekke.

Opp til organisasjonene

Også leder i Næringspolitisk råd, Per Olav Peersen, håper på reelle forhandlinger i år.
– Et av de tyngste argumentene for å være medlem i NFF, er nettopp dette at vi forhandler direkte med staten, sier han.

Peersen mener at det nå er opp til organisasjonene selv om det blir forhandlinger eller ikke.
– Det er viktig at vi kommer til enighet om hvordan de skal gjennomføres. Ved en høring klarer vi ikke å påvirke fordelingen av midler på samme måte, og i år er det mye penger i potten, sier Peersen.

Powered by Labrador CMS