Fysioterapistudentene Marita Stangenes og Henrik Williams ved OsloMet var nylig i gruppe med studenter fra flere studieretninger for å løse caser rundt barn.
Fysioterapistudentene Marita Stangenes og Henrik Williams ved OsloMet var nylig i gruppe med studenter fra flere studieretninger for å løse caser rundt barn.

Testet heldigital tverrfaglig undervisning

Fysioterapistudenter på OsloMet har vært med på å teste en ny vri på heldigitalt, tverrprofesjonelt samarbeid med 1500 studenter.

Publisert

I to dager har fysioterapistudent Marita Stangenes ved OsloMet diskutert ulike temaer og caser rundt barn og unge. Hun har jobbet i en gruppe med lærerstudenter, sykepleiestudenter, sosionomstudenter, barnevernstudenter og barnehagelærere.

-Det var interessant å se de ulike perspektivene profesjonene hadde på problemstillingene. I den ene casen på video, hvor et barn ble utagerende i en gymtime, så jeg mest direkte på barnet. De andre så mer på samspillet, de hadde mye å si om hvordan læreren reagerte, sier Stangenes.

OsloMet satte nylig sammen 1500 studenter i 196 grupper. Prosjektleder og professor Kari Almendingen ved OsloMet sier at så vidt de vet, er det første gang det her til lands er laget et heldigitalt, tverrprofesjonelt opplegg med så mange studenter involvert. OsloMet er også eneste institusjon som ifølge Almendingen har hatt barn som tema i et tverrfaglig utdanningsprosjekt, så tidlig som første studieår. Les mer om Interact

Fysioterapeutene hadde annet blikk

Charlotte R. Kristiansen studerer for å bli barnehagelærer. Hun sier at hun raskt fokuserte på å finne ut hva som var feil i casen med et barn i en gymtime, og så på det vanskelige samspillet med andre elever og lærere.

-Jeg så at fysioterapeutene hadde et annet blikk, de hadde fulgt med på kroppsspråket til barnet og hvor mye han bevegde seg. De så at måten han bevegde seg på, uttrykte mer at han var lei seg enn sint. De så også at barnet faktisk var mye i fysisk aktivitet. Han kunne satt seg ned og nektet å delta i gymtimen, sier hun.

Førsteårsstudent Stangenes føler at hun fikk en del nyttige tips til hvordan hun kan snakke med barn og unge hun senere vil få som pasienter.

-Jeg lærte om hvordan jeg kan observere uten at barna sier så mye, eller klarer å sette ord på ting. Et tips jeg fikk fra de andre, var at ros kan brukes for å få barnet til å åpne seg, forteller fysioterapistudenten.

Ufarliggjør tverrfaglig kontakt

Stangenes satte også pris på å få vite mer om hvilke hjelpemidler som finnes, og hvilke pedagogiske metoder som er i bruk.

Studentene er enige om at det tverrfaglige opplegget Interact har ufarliggjort det å samarbeide med andre grupper, og at de nå vet mer om hva de ulike profesjonene kan bidra med. Stangenes sier at flere av de andre trodde fysioterapeuter mest jobber mot det fysiske.

- Jeg måtte forklare at vi tenker helhetlig på kroppen, og vet at både kropp og sinn påvirker helsa. Vi vet jo også at mange velger å åpne seg for fysioterapeuten fordi man bygger et tillitsforhold og har taushetsplikt, sier hun.

Fysioterapistudenten sier at det ble snakket mye om psykisk helse hos barn og unge, men ikke om hvordan fysisk aktivitet kan hjelpe.

-Vi fysioterapistudenter snakket om hvordan kroppspress kan skape fysiske belastninger, og hvordan det fysiske kan ødelegge for det psykiske og omvendt. Det var nok mange som heller ikke tenker over at noen barn trenger hjelp til hvordan de skal være i fysisk aktivitet, at de for eksempel ikke har fått med seg dette hjemmefra, mener Stangenes.

For lite rettet mot fysioterapi

Samtidig tenker Stangenes at casene var litt for lite rettet mot fysioterapi, og at en del nok traff bedre for studenter innen barnevern og barneskolelærere, og andre steder hvor barn er hovedfokuset.

Prosjektleder Almendingen sier at målet med opplegget var å skape simulering av tverrprofesjonelt arbeid slik det foregår i arbeidslivet, samtidig som profesjonene skulle bli bevisst sin egen og andres rolle. Om Stangenes’ innspill om at casene ikke traff fysioterapistudentene helt, sier Almendingen:

- Vi har brukt caser og videoer som ligger tilgjengelige på internett, og er laget av for eksempel brukerorganisasjoner. Vi har lenger tidshorisont og evalueringer fra studenter å bygge på når vi nå skal se på neste års opplegg. Vi vurderer blant annet om vi kan få produsert egne videoer, og her vil vi samarbeide med både studenter og ansatte. Caset som ble nevnt ovenfor viser en gutt som var svært aktiv i gymsalen, og som definitivt ikke gjorde slik læreren sa at barna skulle gjøre. Han kunne i verste fall ha skadet både seg selv og andre. Her kunne fysioterapistudentene bidra inn i gruppediskusjonene i forhold til motorikk og så videre.

Almendingen sier at i et tverrfaglig barneteam vil arbeidet heller ikke være rettet mot en profesjon alene, men at hensikten er at alle profesjonene bidrar fra sitt eget faglige ståsted - til barn og unges beste.

-Og så er poenget at barna kan ha varierende utfordringer, men som teamet som helhet vil dekke på en god måte, forteller hun.

Powered by Labrador CMS