Veien tilbake etter arbeidsrettet rehabilitering

Personer med lav utdanning og manuelt arbeid har mindre sannsynlighet for å komme tilbake i jobb etter arbeidsrettet rehabilitering, ifølge forsker og fysioterapeut Irene Øyeflaten.

Publisert Sist oppdatert

På Raskere tilbake-konferansen i Oslo fortalte Øyeflaten om prognostiske faktorer, og hvilken rolle de spiller på veien tilbake i jobb etter arbeidsrettet rehabilitering.  Dette er temaet i doktorgradsarbeidet til Øyeflaten ved Universitetet i Bergen.  Hun er tilknyttet UNI Research, og startet sitt foredrag med å definere hva prognostiske faktorer er.

- En prognostisk faktor er en tilstand eller egenskap ved pasienten som kan brukes til å beregne sannsynligheten for ulike utfall etter sykdom, inkludert tilbakevending av sykdom eller ny sykdom, sa Øyeflaten.

Hun skilte dette fra risikofaktorer, som defineres som biologiske egenskaper eller adferd som øker sannsynligheten for å utvikle eller dø av en sykdom.

Kjønn, alder, diagnose, type ytelse og sykmeldingslengde er blant faktorene som spiller inn på hvorvidt man er i arbeid eller på en ytelse, eller som kan bidra til å skifte mellom ytelse og arbeid.

Fysisk og psykisk

I avhandlingen har hun begrenset seg til individfaktorene:

  • Alder, kjønn, utdanning, yrke
  • Helse og funksjonsevne
  • Mestring, sykdomsforståelse og smerterelatert frykt

Øyeflatens forskning viser at smerterelatert frykt er den viktigste prediktoren for ikke å være tilbake i arbeid tre og tolv måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.

- Den høye frykten var forklart av lav utdanning, mye helseplager og sykdomsforståelse, fortalte hun.

Når det gjelder sykdomsforståelse spiller sykdommens varighet, konsekvenser og graden av personlig kontroll inn, ifølge Øyeflaten.

Muskel- og skjelettplager samt psykiske plager er hva som topper statistikken over årsaker til at man faller ut av arbeidslivet, og Øyeflaten har sett på hvordan ulike faktorer spiller inn på hvorvidt man kommer tilbake i arbeid etter å ha opplevd slike helseplager.

For muskel- og skjelettplager viste forskningen at både fysisk funksjonsevne og smerterelatert frykt for arbeid var avgjørende for om man returnerte til arbeid, mens disse faktorene ikke hadde innvirkning ved mentale plager.

Lang og komplisert prosess

Funnene viser at det kan være en lang og komplisert vei tilbake til arbeid for de som har vært lenge ute av arbeidslivet.

- Prosessen tilbake i arbeid er ikke kun påvirket av helseplagene, men av funksjonsevne, sykdomsforståelse og egne tanker om retur til arbeid. Personer med lav utdanning og manuelt arbeid har mindre sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering, oppsummerte Øyeflaten.

Les mer om forskningen i Journal of occupational rehabilitation

Powered by Labrador CMS