Illustrasjonsfoto.

Ønsker å starte AktivA for skulder

Dersom prosjektleder Inger Holm får det som hun håper, vil AktivA-modellen også brukes på skulderpasienter med degenerative forandringer.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektlederne som står bak Aktiv med Artrose retter nå blikket mot en ny gruppe pasienter - de med degenerative forandringer i skulder.

-Også for denne pasientgruppen går det i retning av mindre kirurgi. En ekspertgruppe i Helse Sør-Øst anbefaler at «pasienter med ikke-traumatiske skulder smerter som oppsøker fastlegen bør undersøkes og vurderes med tanke på behov for behandling hos fysioterapeut. Ekspertgruppen anbefaler også at man bør vurdere å utarbeide nasjonale retningslinjer og planer for implementering – for eksempel som for pasienter med kne- og hofte artrose (AktivA)», sier prosjektleder Inger Holm i AktivA.

Hun understreker at det er helt klart at pasientene ikke forsvinner selv om de ikke skal opereres.

Inger Holm

-Vi ser for oss at AktivA-modellen, som inkluderer kunnskapsbasert informasjon, veiledet trening og økt fysisk aktivitet, også kan fungere bra for denne pasientgruppen, sier Holm.

Hun viser til at AktivA også har et kvalitetsregister hvor pasientene blir fulgt opp over to år, og hvor de kan dokumentere effekten av behandlingen fysioterapeuter gir.

Fysioterapeuten publiserte nylig den vitenskapelige artikkelen «Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte: Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre» av blant andre Yngve Røe.

Fysioterapeuter bør gå mer i retning mestring, aktiv pasientundervisning og veiledet selvhjelp, når de møter pasienter med skuldersmerter, sier han i dette intervjuet.

På idestadiet

Holm understreker at forslaget om AktivA for skulder bare er på idestadiet per nå.

-For å gå videre med disse planene, er vi blant annet avhengig av finansiering til planlegging, personell og drift, sier hun.

Prosjektlederen blir likevel utfordret på om hun ser for seg noe tilsvarende en dags kurs for fysioterapeuter, skulderskole for pasientene og veiledet trening med fysioterapeut, og sier at det absolutt er aktuelt å bygge på den samme modellen. På ønskelista er også et tilsvarende kvalitetsregister for skulder, for å kunne dokumentere hvordan det går med pasientene.

Jobbe mer systematisert

Prosjektlederen får spørsmål om initiativet kommer fordi fysioterapeuter mangler kompetanse på skulder.

-Nei, mange fysioterapeuter har lang erfaring med behandling av skulder, og vi tenker ikke at de mangler kompetanse. Men det skjer mye på dette feltet, og AktivA-modellen kan bidra til at fysioterapeutene lettere kan holde seg oppdatert på ny kunnskap som til enhver tid blir publisert og hjelp til å jobbe på en mer systematisert måte. De kan få noen gode verktøy for å lære pasientene å håndtere plagene sine på egen hånd, mener hun.

Holm sier at hun har notert seg debatten hvor fysioterapeuter sier seg frustrerte over å skulle ta sertifiseringer. Holm understreker at det ikke er snakk om en sertifisering, men en implementeringsmodell. Hun tenker derfor at det er helt uproblematisk å utvide AktivA-modellen til også å inkludere pasienter med degenerativ skulder.

Holm ser for seg et samarbeide med ortopeder, fysikalsk medisinere og fastleger, i likhet med dagens AktivA.

Les hva skulderforsker Yngve Røe og overlege Niels Gunnar Juel mener om forslaget om AktivA for skulder, og hva Holm svarer til forskernes tanker.

Powered by Labrador CMS