Inger Holm sier seg fornøyd med tallene fra AktivA.

To av tre artrosepasienter får mindre smerter med AktivA

To av tre artrosepasienter opplever at de får mindre smerter når de kommer i gang med trening, og enda litt flere oppgir bedre funksjon, ifølge nye tall fra kvalitetsregisteret til AktivA.

Publisert

Aktiv med Artrose

  • 8000 pasienter er inkludert i kvalitetsregisteret
  • 1370 fysioterapeuter er kurset
  • Pasientene får artroseskole og veiledet trening i 6-12 uker
  • De kan bli henvist til behandling fra fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på egenhånd
  • Gjennomsnittsalder er 64 år
  • BMI er i snitt på nærmere 28
  • En tredel sliter med artrose i hofta, mens to tredeler av deltakerne har kneartrose
  • Etter 12 måneder oppga 65 prosent at de var blitt bedre av smertene. 15 prosent oppga at de var blitt verre. For 20 prosent var det uendret
  • På fysisk funksjon oppga 68 prosent at de var blitt bedre, 13 prosent verre og 19 prosent uendret

Så langt er rundt 8000 pasienter inkludert i kvalitetsregisteret som er opprettet for Aktiv med Artrose. 1370 fysioterapeuter har deltatt på AktivA-kurs. Nylig ble ferske tall fra registeret presentert på NFFs temadag «Fysioterapi erstatter kirurgi – når er det et klokt valg?».

Prosjektleder Inger Holm i AktivA sier seg fornøyd med at to av tre artrosepasienter får mindre smerter når de kommer i gang med opplegget, og at enda litt flere oppgir bedre funksjon.

-Det er også godt å se at 20 prosent går over fra et lavt aktivitetsnivå før de blir med på AktivA, til et moderat aktivitetsnivå. Vi ser hvor mye det betyr å forklare hva artrose er, og at fysisk aktivitet ikke er farlig – det er nødvendig, sier hun.

Prosjektlederen ser også at mange oppgir at de klarer å fortsette å bruke det de har lært om artrose, trening og fysisk aktivitet i AktivA to år senere.

-At de klarer å fortsette med treningen i etterkant, er noe av det viktigste budskapet fra artroseskolen, sier hun.

Noen ble verre

15 prosent av pasientene oppga at smertene ble verre. For 20 prosent var de uendret. Holm sier at tilbudet primært retter seg mot de som har artrose grad 1 og 2, og at de som blir verre, sannsynligvis er i den kategorien som bør opereres.

-Vi vet at 10 prosent blir operert til slutt. Det er uansett nyttig for pasientene å gå på AktivA, både fordi vi for noen kanskje kan utsette kirurgi noen år, og ikke minst at de er bedre rustet når protesekirurgi blir aktuelt.

Om de som opplever at smertene er uendret, tenker prosjektlederen at en del av dem trolig kunne blitt verre om de ikke hadde deltatt i AktivA.

- Artrosepasienter har ofte komorbiditet, og fysiske aktivitet vil ofte være bra også for de andre lidelsene, sier hun.

Flest i arbeidsfør alder

Nesten seks av ti deltakere er i arbeidsfør alder, det vil si under 67 år. Holm viser til at Helse Sør-Øst har jobbet for å redusere kirurgi for degenerativ menisk, og at det er et viktig mål å fange opp denne pasientgruppa.

-Jeg ville vært enda mer fornøyd om vi kommer ned i en gjennomsnittsalder på 60 år. Da fanger vi opp pasienter tidligere, sier hun.

En ting Holm tenker det er viktig å jobbe med for artrosepasienter, er sammenhengen mellom vekt og belastning på leddet.

-Blant AktivA-deltakerne med kneartrose, var bare hver fjerde normalvektig. Resten hadde enten overvekt eller fedme. For de pasientene som trenger hjelp til endring av kosthold, er det viktig at fysioterapeutene sluser pasientene videre til tilbud som frisklivssentraler og ernæringsfysiologer, sier hun.

Bekymret for driften

Inger Holm forteller at de har funnet formen på AktivA og ikke har noen planer om å endre opplegget. Men de følger godt med på forskningen innen artrose og oppdaterer det faglige materiellet fortløpende.

Holm sier at de har vært bekymret for den videre driften av kvalitetsregisteret.

-Vi ønsker å få mer forskning ut av dataene i registeret. Dette er det gode muligheter til å søke om midler til. Men det er ingen steder å søke om midler til drift. Vi må ta ett år av gangen, men jeg har godt håp om at vi finner en finansieringsløsning for 2021, sier hun.

Powered by Labrador CMS