– Nålebehandling er ikke ufarlig

NFFs faggruppe for nålebehandling ønsker strengere regulering av fysioterapeuters adgang til å bedrive nålebehandling.

Publisert

Faggruppeleder Bozidar Gardasevic understreker at dette ikke er en ufarlig behandlingsform. Han etterlyser formell kompetanse, godkjenning og takster for nålebehandling.

– Som offentlig godkjent helsepersonell plikter man å følge de gjeldende retningslinjene, og det innebærer blant annet at man som fysioterapeut ikke kan behandle ut fra en klassisk tradisjonell behandlingsmodell, altså klassisk akupunktur, understreker Gardasevic.

På årsmøtet som ble holdt i forbindelse med seminaret helgen 12. – 13. mars, ble Gardasevic gjenvalgt som leder i Faggruppen for nålebehandling i fysioterapi.

Manglende kompetanse

Gardasevic forklarer at nålebehandling innen fysioterapi er en modalitet av akupunktur, men at forskjellene likevel er store.

– Det er viktig å vite hvilket  kunnskapsgrunnlag behandlingsformen hviler på, og hvordan virkningsmekanismen forklares, sier han.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at forbundets medlemmer skal tilby kvalitetssikret nålepraksis, noe som innebærer at fysioterapeuter som ønsker å benytte behandlingsformen må ha nødvendig kompetanse.

– Dette fremgår også av hvem vi godkjenner i Faggruppen for nålebehandling. Her må man ha fullført NFFs opplæringsmodell, og minimumskravet er 100 kurstimer i regi av forbundet. Andre som har gått på såkalt medisinsk akupunktur eller klassisk akupunktur må ta to dagers kurs i regi av faggruppen for å få godkjent minimumskompetanse av NFF, understreker Gardasevic.

Faggruppelederen ser med bekymring på fysioterapeuter som velger en annen tilnærming til nålebehandling.

– Dessverre er dagens praksis at alle fysioterapeuter kan gå på helgekurs eller workshops, for deretter å ta i bruk nåler. Dermed har de ikke tilstrekkelig kunnskap etter NFFs anbefalinger. Det arbeides med å få endret dette, slik at alvorlig pasientskade kan forebygges. Beklageligvis finnes det per i dag ikke takster som regulerer hvem som kan bruke nåler i behandling, men dette håper vi å få på plass, sier Gardasevic.

Alvorlige bivirkninger

Han understreker at potensialet for pasientskade absolutt er til stede ved feil bruk av nålebehandling.

– Svelgparese, pneumothorax, hjertetamponade og parastesier er blant de alvorlige bivirkningene som kan oppstå. For oss er det alvorlig når en pasient havner på legevakten med sterke smerter etter nålebehandling hos fysioterapeut. Enda mer alvorlig er det når resultatet er pneumothorax, noe som skjer jevnlig. Sannsynligheten er stor for at dette er toppen av et isfjell, fordi mange pasientskader ikke rapporteres. Mørketallene er store, hevder faggruppelederen. 

For Gardasevic er det viktig at fysioterapeuter ikke bruker nålebehandling uten å ha den nødvendige kompetansen.

– Det er en myte at nålebehandling er harmløst. Som alle invasive metoder, kan den ha til dels alvorlige bivirkninger. Dette er metoden som gir de mest alvorlige bivirkninger innen fysioterapi.  Dersom fysioterapeuten ikke har tilstrekkelig kompetanse, må han eller hun enten skaffe seg den kompetansen eller bruke andre behandlingsmetoder. Det er ikke slik at en fysioterapeut må tilby nålebehandling.

Faggruppelederen minner også om at triggerpunktbehandling, og kurs eller workshops innenfor dette, ikke godkjennes av NFF.

– Grunnen er at det ikke finnes tilstrekkelig evidens for at behandlingen virker mot smerter. I tillegg rettes mye av markedsføringen av disse kursene direkte mot studenter. Dette er stikk i strid med NFFs anbefalinger. Studenter og fysioterapeuter i turnustjeneste har gått flere år på skole for å lære trygge gode behandlingsmetoder, sier Bozidar Gardasevic.

Powered by Labrador CMS