NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi støtter Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, og ønsker også strengere regulering av nålebehandling i Norge.

Vil ha strengere krav for nålebehandling

Danske myndigheter vil kreve et sikkerhetskurs på tre dager for behandlere som vil bruke akupunktur på brystkassen. Det er ikke nok, mener Danske Fysioterapeuter, og får støtte av NFFs faggruppe.

Publisert

I Danmark har flere pasienter fått punktert en eller begge lungene i forbindelse med akupunktur. Et nytt lovforslag skal skjerpe kravene til behandlere som bruker akupunktur på brystkassen. Der heter det blant annet at behandlerne må gå på et tre dagers sikkerhetskurs.

Men forslaget vil ikke løse problemene, mener Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi. Det stilles ingen krav til forkunnskaper hos de som skal ta sikkerhetskurset. Derfor mener danskene at kurset ikke vil gi den nødvendige kunnskap og ferdighet i slik behandling, og at det kan gi en falsk trygghet.

I Norge stiller leder Bozidar Gardasevic i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) faggruppe for nålebehandling i fysioterapi seg undrende at man skal kunne dele opp kroppen og bli en «delvis utøver».

-Bruk av nåler er den behandlingsformen som innebærer størst risiko for bivirkninger og skader innenfor fysioterapi. Om behandlere skal unngå brystkassa, er det fortsatt fare for nerveskader, parastesier, hjernenerveskader og skader på blodårer på andre deler av kroppen. Det må være samme krav for hele kroppen, understreker Gardasevic.

Kan sette nåler etter youtube

Norske myndigheter stiller ingen spesifikke krav til de som skal drive med nålebehandling. Det synes Gardasevic er frustrerende. Fysioterapeuter som søker medlemskap i faggruppa må gjennom minst 100 timers opplæring.

-Kunnskap om anatomi er viktig for å unngå skader. I dag kan alle som har sett noen videoer på youtube eller tatt to dagers kurs om triggerpunkt sette nåler. Vi trenger kvalitet og trygghet i denne behandlingen, sier han.

Ifølge Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er det rapportert om tilfeller av punktering av indre organer, med alvorlig skade og død som følge. 

Bozidar Gardasevic understreker at den nålebehandlingen medlemmene i faggruppa driver med, ikke er triggerpunkter og «østlig» akupunktur.

-Vi setter nåler for smertelindring, basert på en neuroanatomisk og neurofysiologisk forståelse av kroppen, sier han.

Advarte studenter

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi foreslår at det stilles krav om akupunkturutdannelse som følger internasjonale anbefalinger for akupunktur utført av behandlere med autorisasjon. De krever at opplæringen avsluttes med en eksamen.

Gardasevic sier at de støtter danskene i at det er viktig å ha en god og trygg opplæring og utdannelse. Faggruppa for nålebehandling ønsker også strengere regulering i Norge. De sendte tidligere i år ut brev til alle studiestedene i Norge hvor de advarte studenter og turnuskandidater mot å delta på ulike «triggerpunkt»-kurs av kortere varighet.

-Fysioterapeuter som praktiserer nålebruk med to dagers kurs, for eksempel i regi av ulike utstyrsleverandører, risikerer ikke bare å påføre pasienten skade, men kan også risikere at behandlingen blir vurdert til å være faglig uforsvarlig, skrev faggruppa.

De skrev også at triggerpunkter og «østlig» forståelse ikke er en del av det faglige, neurofysiologiske grunnlaget, og advarte mot det de kaller markedsføring fra en aggressiv industri.

Powered by Labrador CMS