Retningslinjer for rehabilitering etter amputasjon

Norges første retningslinje for rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon er nå tilgjengelig på nett.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en artikkel som er publisert på legetidsskriftets nettsider skal den nye retningslinjen dekke hele rehabiliteringsforløpet.

Forfatterne påpeker at mange av anbefalingene også er relevante for pasienter med medfødte mangler på overekstremitetene (dysmeli), og for behandling av amputasjonsrelaterte smerter hos benamputerte.

Mangelfullt tilbud

Denne pasientgruppen (arm-, hånd/delhånd- og fingeramputasjon) har hatt et mangelfullt rehabiliteringstilbud i Norge. Det er avdekket store variasjoner i rehabiliteringen, og det er et udekket behov for flere ulike tjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Retningslinjen er utarbeidet med støtte fra Helsedirektoratet, og er publisert i den elektroniske retningslinjeplattformen MAGICapp i såkalt topplokkformat. Det vil si at man på alle elektroniske plattformer kostnadsfritt kan gå inn og lese dem.

Spesialisert rehabilitering

-Det er spesielt viktig å legge merke til de sterke anbefalingene for henvisning til spesialisert rehabilitering, og lav terskel for gjentatte tverrfaglige vurderinger. Nyamputerte anbefales henvist til ett av landets fem spesialiserte armamputasjonsteam, senest ved utskrivning fra akuttavdelingen. Barn i og under skolealder anbefales regelmessige kontroller for å fange opp nye behov som følge av vekst og utvikling, understreker forfatterne.

Kilde: www.tidsskriftet.no

Powered by Labrador CMS